Arnulf Øverland

En liten skapelseshistorie


Forpostfektninger, Oslo 1939, s. 77-83.


Det var en dag da hestene i himmelen nettop hadde spist, at en av dem lettet på halen, og sådan blev jorden til. Dette var på den første dag, og det blev aften, og det blev morgen den annen dag.

Og jorden var øde og tom og noget flattrykt ved polene, og den triller ennu på det uvisse rundt i verdensrummet.

Men Gud lot jorden gjære og mugne, og han kunde heller ikke hindre at det gikk midd og makk i den. Og det blev aften, og det blev morgen den tredje dag.

Og Guds ånd svevet over vandene, og den svevet og svevet, og det blev aften, og det blev morgen den fjerde dag.

Da fant han på å sette lys på himmelen, så at der blev forskjell på dag og natt, og det blev aften, og det blev morgen den femte dag.

Og han tok lort og skapte derav mennesket, mann og kvinne skapte han, og det blev aften, og det blev morgen den sjette dag.

Men Adam kjedet sig, fordi han var alene med dyrene i Paradis; og da han sovnet, tok Gud et ribben ut av ham og laget derav en kvinne. Hun blev nokså mager.

Siden gjorde han ikke noget større. Det kan alltid være godt nok, tenkte han. - Han plantet en have med forskjellige slags trær og busker, stikkelsbær og rips og litt av hvert. Han sanset ikke at det kunde være farlig med epler, før han hadde skapt dem. Så forbød han menneskene å ete av dem.

- De er sure, sa han. Dere får bare vondt i maven.

Nei, nei, tenkte Adam, vi behøver ikke ete epler, vi har jo bananer. Og de rørte ikke eplene; men Adam opdaget allikevel, at Eva var naken.

Og med bananen kom synden inn i verden, og med synden kom prester og sakførere og aktieselskaper og fedrelandskjærlighet og sparebanker og tukthus og direktør Skattum.

Men da Gud hadde sett på dette en stund, blev han lei av det, for akkurat slik var det gått hver gang, og hestene spiste hele dagen.

Og Herren kjedet sig aldeles forferdelig, og han undret sig på hvor det var blitt av djevelen, for det var evig lenge siden han hadde hatt nogen å snakke med. Englebarna gjorde ikke annet enn å fly omkring i bare serken og hyle og lugge hverandre i halefjærene, og de gamle var ikke stort bedre de heller. Enten var de verpesyke eller også gikk de og gnålte på salmevers. - Jada, jada! sa Gud, jeg er så fast en borg! Reis til helvete og få fatt i Satan til mig!

*

- Jeg ser, du har skapt jorden, sa djevelen.

- Ja, det er disse hestene, sa Gud. Jeg skjønner ikke hvad jeg skal gjøre med dem. Det blir jo bare samme lorten i all evighet.

Djevelen kikket ned på Sodoma og Gomorra og på Jerusalem og Rom og Wittenberg - og klødde sig litt i enden, for han har heslige manerer - men så nikket han flere ganger og sa, at alt var såre godt.

- Men se på alle prestene! Ser du ikke hvor de går og aper efter mig! - Samme nattskjorten og samme idiotiske - hum, hum - sa Herren. - Hvad i mitt eget navn skal jeg gjøre med dem?

- Din visdom er uransakelig, sa djevelen og klødde sig en gang til. - Alt som skal skje, vet du allerede på forhånd.

- Ja, det gjør jeg, sa Gud. Men det kunde ligne dig, om du vilde friste mig til å gjøre det litt anderledes?

- Herren er allmektig, sa Satan. Kunde du ikke for en gangs skyld la være å frelse menneskene?

- Nei, for jeg er jo god også, sa Gud og rev sig i håret.

- Kom ihu at du helligholder hviledagen! sa Satan. - Gå og legg dig, så skal jeg lage et tusenårsrike imens! Det har du sikkert allerede besluttet fra evighet?

- Jaha, ja, det har jeg! sa Herren. Skje min vilje! Og så ruslet han inn og la sig.

*

Djevelen var helt opriktig da han priste Gud og hans skapelsesverk. Ikke kunde han ha gjort det bedre. Han hadde nok nogen gamle svovlgryter og knipetenger; men det var rent avlegse saker imot det som menneskene selv ved Guds miskundelige bistand kunde pønse ut. Og oldemoren var altfor gammel, hun vilde ikke vite av nogen nymotens påfunn.

Han hadde fått en idé av en prest, om at det skulde være "stillhet om helvete", så ingen fikk vite hvad der egentlig foregikk der nede. Men da han nevnte det for gamla, hadde hun først tatt og duppet ham litt i den store gryten, og siden hengt ham til tørk over en gloende rist, og der hang han slik, at han av og til måtte trå ned på risten, hvis han ikke vilde henge efter ørene. Og da han hylte høit, hadde hun spurt om der ikke skulde være stillhet i helvete!

Og efterpå hadde hun lest høit for ham av kirkefaderen Chrysostomus: "Der er intet nyttigere end Helffuedis pinis betenckelse; thi det gjør vore Hierter renere end purt Guld". - Det var et bittert minne.

Likevel kunde han ikke hjelpe for at det kriblet ham i fingrene efter å pirke litt ved verdensordningen.

Derfor laget han sig et stort skjegg av saueskinn, og siden la han sig på lur efter englene og lot som han vilde leke med dem, og nappet fjær av dem og pyntet sig, så han lignet Gabriel, og så skyndte han sig ned til jorden til jomfru Maria.

- Mig skje, som du har sagt, sa hun, og sånn skjedde det.

Ut på aftenen kom Gabriel selv med søndagsskjorte og pipekrave; men djevelen stanset ham og sa at det kunde ikke nytte på den måten; han måtte klæ sig ut som tømmermannen Josef.

Gabriel gjorde da det. Men da han kom inn og vilde bebude jomfru Maria med flis i håret og kvae på fingrene, fortalte hun at der hadde vært en fornem engel hos henne og bebudet henne tre ganger, og nu var hun jomfru og vilde ikke ha noget med simple tømmermenn er å gjøre.

- Hil være dig, du benådede! sa Gabriel. Resten hadde han glemt. Han prøvet en gang til: -du benådede -. Men da tok Maria en sopelime og feiet ham ut.

*

Slik gikk det for sig at Jesus blev en ganske almindelig tømmermann, dog med enkelte onde lyster, og når han ikke gad arbeide, hendte det at han strøk omkring på veiene, inntil han blev fakket og satt i fengsel.

På samme tid var der i Judea en døper, sam het Johannes. Han hadde nokså mange tilhengere, fir jødene var utpint og fortrykt både av fremmede krigsfolk og av sine egne prester, og det var nok av hjemløse og ulykkelige mennesker som bare søkte efter nogen de kunde samle sig om. Omsider fant prestene at Johannes begynte å bli farlig for lov og orden, for han var en rettskaffen og fryktløs mann, som ikke strebet efter nogen personlig fordel, - og så blev også han satt i fengsel.

Pilatus brydde sig ikke særlig om prestene, og han skjønte ikke hvad galt Johannes hadde gjort.

Han vendte sig derfor til folkemengden utenfar domhuset, og sa at der skulde løslates en fange til påskefesten. De kunde få velge hvem de vilde, døperen Johannes eller landstrykeren Jesus.

Men prestene hadde ophisset folket mat Johannes, og de skrek op mot domhuset: Gi oss Jesus!

Så blev Johannes henrettet.

Tre dager efter opstod han fra de døde og for op til himmels. Derefter kom en mann ved navn Paulus fra Tarsus og sluttet sig til Johannitterne og bygget op de første Johannittiske menigheter.

I løpet av hundre år hadde bevegelsen bredt sig over hele romerrriket, og under pavedømmet blev johannismen en verdensmakt.

Fra nu av blev den ledet av de samme fariseere, som døperen hadde løftet sin anklage mot. Innholdet av hans lære hadde de glemt til punkt og prikke; men til gjengjeld hadde de lært å suge adskillig rikdom ut av den fattige almue, for hvis skyld Johannes var gått i døden.

*

Det gikk ikke slik som djevelen hadde tenkt. Gud sov nok, men det gjorde ingen forskjell. Det var like godt å vekke ham igjen. Dessuten var det snart dommedag, og da skulde naturligvis alle skyte skylden på djevelen.

Han tok en basun og blåste inn i øret på Herren. Gud sa noget, da han våknet.

- Ja, her er jeg! svarte djevelen.

- Hvad er det nu da? - Fy for en lukt! Har du vært i helvete nu igjen?

- Nei, jeg har vært på jorden hele tiden.

- Nå, hvordan går det?

- Din enbårne sønn kom ikke denne gangen, sa djevelen. Så menneskene måtte frelse sig selv.

- Jaså? sa Herren.

- De tok simpelthen Johannes isteden.

- Døperen?

- Ja, naturligvis. Og det gikk akkurat som sist. Med johannittermartyrer og johannitterpaver og den rene johannittiske lære og katolikker og protestanter og kjetterbål og tredveårskrig og bedehuser og misjonsbasarer - det er akkurat samme lorten.

Herren reiste sig og ropte ut: Dere skal ikke gi hestene så meget mat!

- Alvorlig talt, sa djevelen, - er det dig, eller er det hestene som har skapt verden?

- Sch! sa Gud. Det er hestene. Men du kan da skjønne der må være en maskinmester!

- Hvadslags maskinmester?

- Jo, siden alt er så sinnrikt innrettet, med atomer og solsystemer og sinus x og sånt noget - at det aldri skjer nogen ulykker altså.

- En stallmester mener du vel?

- Neida, en maskinmester er det. Det sier iallfall han amerikanske elektrikeren, som kom hit nu nylig, Edison heter han. Det må være en stor elektriker til å passe alt sammen. Det er sikkert, det.

- Jo-o, sa djevelen. Men da må vel selve maskinmesteren være enda sinnrikere?

- Ja, det må han nok.

- Og da må det vel være en maskinmester til å stelle med ham også, så der ikke skjer nogen ulykker?

- Sier du det? - Men da må jo den maskinmesteren også være sinnrik?

- Utvilsomt! sa djevelen.

- Jamen -? sa Gud.

- Jo! sa djevelen.

- Jaja, jaja, jaja, sa Gud. Det er dype tanker!


Sist oppdatert 15. februar 2008
fastylegar@marxists.org