Ellisif Wessel

Rusland og arbeiderne


Klasse mot klasse nr. 2 1914.


Arbeidere, kamerater, jeg har gjennem årene fortalt eder meget om de unge russiske revolutionære, og jeg kommer til at fortælle eder endnu meget mere.

På to måter vil vi ha utbytte av at se på disse frihetsmartyrers liv.

For det første må vi vel ved den viljens kraft og renhet vi her møter opflammes til begeistring og standhaftighet i vor egen kamp;

for det andet roper disse rædselsfulde forhold derover i Rusland om hjælp.

Og hvem kan her hjælpe?

Det kan vi!!

For det kan bare den organiserte verdensarmé av arbeidere.

Også dette ansvar har den sløve og efterlatende arbeider på sig - at lidelserne derover blir unødig forlænget ved hans forsømmelighet.

Også dette håp har den klassebevisste, ivrige kampfælle-: at det skal bli vor sak snart at sætte en stopper for tyrannernes skjændselsgjerninger - Her som i Russland, i Rusland som her.


Sist oppdatert 3. august 2007
fastylegar@marxists.org