Ellisif Wessel

Krig mot krigen!


Klasse mot klasse, 1915. Her gjengitt etter Norske rothoggere, Oslo 1983, s. 25.


Det er forfærdelige tal vi hver dag læser i aviserne nu under opgaven over de saarede og døde arbeidere.

Forfærdelige tal, fordi de bringes av en krig som ikkr er med os, men mot os.

Hvor ganske annerledes kunde vi ikke set paa disse tal, om det var vor egen krig vi var midt oppe i! Arbeiderklassens reisning mot overklassen - revolutionen.

Da vilde ikke ofrenes tal synes os stort. For da visste vi at det reddet betingelserne for saa mange flere liv.

Ti hvad er disse tal over krigens døde og saarede sammenlignet med de talløse ofre hvis død forties - de som i "fredstid" myrdes av det kapitalistiske system.

Daglig - aar ut, aar ind - myrdes der tusener. Man har bedrifter hvor der hvert døgn bæres bort snesevis forbrændte lik av forulykkede unge arbeidere. Vi har disse "ulykkes"-mord overalt.

Og endda er også deres tal ganske forsvindende mot tallet paa dem som gjennem nød og vanrøgt, savn og ukyndighet gaar sykdom og en fortidlig død imøte.

Naar man roper paa "fred" - "fred for enhver pris" - da er det dog (husk det!) bare denne "fred" vi faar tilbake.

Om vi ropte paa revolution - revolution for enhver pris - det var der mening i. Ti den er det eneste som kan sætte blodhundene stolen for døren og gjøre en varig slut paa det evindelige røde og hvite menneskeslagteri.

Ja vor krig vil komme. "Gjennem kamp skal vi vinde vor ret."

Det er ikke saameget "krig mot krigen" proletariatet nu maa forberede sig til, som til

Krig mot krigen.*

* 20-1-15. Sammenlign Genferbladet "Social-Demokraten" (Det russ. Soc.-dem. arbeiderpartis hovedorgan) nr. 43.


Sist oppdatert 26. juli 2007
fastylegar@marxists.org