Leo Trotski

Mordet på Andres Nin ved GPUs agenter (1937)


8. august 1937. Norsk oversettelse i Oktober nr. 4-5, 1937.


Da POUMs fører Nin blev arrestert i Barcelona, kunde det ikke være minste tvil om at GPUs agenter ikke vilde la ham slippe levende fra det. Stalins hensikter kom i sin enestående kynisme tilsyne da GPU, som holder det spanske politi i sine klør, fremkastet beskyldningen mot Nin og hele POUMs ledelse for å være Francos "agenter".

Det absurde i denne beskyldning er klart for enhver som kjenner til de elementære kjensgjerninger i den spanske revolusjon. POUMs grunnlegger og leder, Joachim Maurin, blev fanget og skutt av general Franco ved borgerkrigens begynnelse. POUMs medlemmer har kjempet heroisk mot fascistene på alle Spanias fronter. Nin er en gammel og ubestikkelig revolusjonær. Han forsvarte det spanske og katalanske proletariatets interesser mot sovjetbyråkratiets håndlangere. Det er nettop av denne grunn at GPU har kvittet sig med ham ved et velberegnet overfall på Madrids fengsel. Man kan bare gjette når det gjelder den rolle de offisielle spanske myndigheter har spillet ved denne anledning. Det utstedte telegram som er inspirert av GPU og betegner Nin som "trotskist". Den avdøde revololusjonær har ofte og med rette protestert mot dette. POUM hadde en fiendtlig holdning mot den fjerde internasjonale, både under Maurins og under Nins ledelse. Sant er at Nin i årene 1931-1933 mens han stod utenfor POUM oprettholdt en venskapelig korrespondanse med mig. Men i begynnelsen av 1933 førte uoverensstemmelser i viktige spørsmål til et fullstendig brudd mellem oss. I de siste fire år har vi bare polemisert mot hverandre. POUM har ekskludert trotskistene. Men for å lette sin egen opgave, kaller GPU alle dem trotskister som motsetter sig Sovjetbyråkratiet. Det letter den blodige undertrykkelse.

Men til tross for de uoverensstemmelser som skiller mig fra POUM, må jeg innrømme at Nin i den kamp som han førte mot sovjetbyråkratiet hadde retten på sin side. Han anstrengte sig for å forsvare det spanske proletariatets uavhengighet mot det diplomatiske renkespill og intrigene fra den herskende klikk i Moskva. Han vilde ikke at POUM skulde bli et instrument i hendene på Stalin. Han nektet å samarbeide med GPU, mot det spanske folks interesser. Det er hans eneste forbrytelse. Det er denne forbrytelsen han har betalt med sitt liv.


Sist oppdatert 9. april 2008
fastylegar@marxists.org