Lew Trocki

Platforma Zjednoczonej Opozycji

1927


Spis treści

Przedmowa od wydawcy edycji angielskiej z 1973 r.

1. Wprowadzenie

2. Sytuacja klasy robotniczej i związków zawodowych

3. Kwestia agrarna a budowa socjalizmu

4. Przemysł państwowy a budowa socjalizmu

5. Rady

6. Kwestia narodowa

7. Partia

8. Komsomoł

9. Nasza sytuacja międzynarodowa a niebezpieczeństwo wojny

10. Armia Czerwona i Flota Czerwona

11. Rzeczywiste i domniemane różnice zdań

12. Przeciw oportunizmowi - o jedność partii


Powrót do spisu prac Lwa Trockiego

Powrót do strony głównej Polskiej Sekcji MIA