Polska sekcja MIA: Lew Trocki

Polska sekcja MIA przedstawia:

Lew Dawidowicz Trocki

1879 - 1940


Spis dostępnych prac:

17 lutego 1901 O pesymizmie, optymizmie, XX stuleciu i wielu innych sprawach
19 listopad 1905 Stan wojenny w Polsce zniesiony!
1906 Inteligencka demokracja
lipiec 1908 Losy Rewolucji rosyjskiej. W czym się różnimy?
1910 Inteligencja a Socjalizm
marzec 1912 O inteligencji
30 czerwca 1917 Pacyfizm w służbie imperializmu
7 listopada 1917 Referat o obaleniu Rządu Tymczasowego
7 listopada 1917 Przemówienie na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad
8 listopada 1918 Przemówienie wygłoszone na Akademii Wojskowej
9 listopada 1918 Przemówienie z okazji pierwszej rocznicy Rewolucji Październikowej
7 listopada 1919 Niech żyje zwycięstwo!
9 listopada 1919 Referat z okazji drugiej rocznicy Rewolucji Październikowej
28 września 1920 Walka z Polską a ogólna sytucja Republiki Rad
6 listopada 1920 Trzy lata walki i nauki
15 września 1924 Nauki Października
sierpień 1927 Platforma Zjednoczonej Opozycji
17 października 1929 W dwunastą rocznicę Października
1930 Moje życie - próba autobiografii
1930 HISTORJA REWOLUCJI ROSYJSKIEJ - TOM I
1930 Czym jest Permanentna Rewolucja? Tezy Podstawowe. (aneks do książki „Rewolucja Permanentna”)
24 stycznia 1931 Rewolucja hiszpańska
27 stycznia 1932 Rewolucja niemiecka a stalinowska biurokracja
28 czerwca 1932 Łapy precz od Róży Luksemburg!
31 sierpnia 1932 Pozdrowienia dla polskiej Lewicowej Opozycji
6 października 1932 Przedmowa do polskiego wydania „Dziecięcej choroby lewicowości w komunizmie”
20 września 1933 Jednolity Front z Grzezińskim
1 października 1933 Klasowy charakter państwa radzieckiego
1 lutego 1935 Państwo radzieckie a kwestia termidora i bonapartyzmu
16 luty 1936 Ich moralność a nasza
sierpień 1936 Zdradzona Rewolucja - co to jest ZSRR i dokąd zmierza? także w formacie PDF
29 kwietnia 1937 Gdański proces Trockistów
28 sierpnia 1937 Stalinizm a Bolszewizm
30 października 1937 O aktualności Manifestu Komunistycznego w 90 rocznicę jego napisania
2 listopada 1937 Czas przejść do międzynarodowego natarcia przeciwko stalinizmowi!
25 listopada 1937 Nierobotnicze i nieburżuazyjne państwo?
grudzień 1937 O centralizmie demokratycznym i ustroju partii
maj-czerwiec 1938 Program Przejściowy
17 lipca 1938 W rocznicę śmierci Reissa
październik 1938 Frazesy i rzeczywistość
marzec-kwiecień 1939 Centryzm a IV Międzynarodówka
kwiecień 1939 Pod prąd
15 grudnia 1939 Drobnomieszczańska opozycja w Robotniczej Partii Socjalistycznej Stanów Zjednoczonych (SWP)
15 grudnia 1939 Abecadło materialistycznej dialektyki
1939 Niepodległość Ukrainy i sekciarska gmatwanina (zbiór artykułów)
23 kwietnia 1940 Drobnomieszczańscy moraliści a partia proletariacka
25 kwietnia 1940 Bilans wydarzeń fińskich
7 sierpnia 1940 O partii „robotniczej”
17 sierpnia 1940 Komintern i GPU

 


O Lwie Trockim

Wkład Lwa Trockiego do rozwoju teorii marksistowskiej i rewolucyjnego ruchu robotniczego


Ostatnia aktualizacja: 18 września 2021