Lew Trocki

Moje życie

próba autobiografii

Napisane: 1929-1930
Tłumaczenie:
Jan Barski i Stanisław Łukomski
Po raz pierwszy opublikowane:
1930, Nowy Jork, Charles Schribner’s Sons
Wydawca:
Spółka wydawnicza "Bibljon", Warszawa - 1930
Wersja elektroniczna:
Cezary Cholewiński - Polska sekcja MIA, maj-czerwiec 2002
Adaptacja:
Wojciech Figiel - Polska sekcja MIA, maj-czerwiec 2002


Spis treści:

Przedmowa

 1. Janówka

 2. Sąsiedzi - pierwsza szkoła

 3. Rodzina i szkoła

 4. Książki i pierwsze konflikty

 5. Wieś i miasto

 6. Przełom

 7. Moja pierwsza organizacja rewolucyjna

 8. Moje pierwsze więzienia

 9. Pierwsze zesłanie

 10. Pierwsza ucieczka

 11. Pierwsza emigracja

 12. Zjazd partii i rozłam

 13. Powrót do Rosji

 14. Rok 1905

 15. Sąd, zesłanie, ucieczka

 16. Druga emigracja i socjalizm niemiecki

 17. Przygotowania do nowej rewolucji

 18. Początek wojny

 19. Paryż i Zimmerwald

 20. Wydalenie z Francji

 21. Przez Hiszpanię

 22. W Nowym Jorku

 23. W obozie koncentracyjnym

 24. W Piotrogrodzie

 25. O oszczercach

 26. Od lipca do października

 27. Noc, która rozstrzyga

 28. Trockizm w roku 1917

 29. U władzy

 30. W Moskwie

 31. Pertraktacje w Brześciu

 32. Pokój

 33. Miesiąc w Swijazsku

 34. Pociąg

 35. Obrona Piotrogrodu

 36. Opozycja wojskowa

 37. Różnice zdań w sprawie strategii wojskowej

 38. Przejście do nowej polityki gospodarczej i moje stosunki z Leninem

 39. Choroba Lenina

 40. Spisek epigonów

 41. Śmierć Lenina i zmiany u steru

 42. Ostatni okres walk w łonie partii

 43. Zesłanie

 44. Wygnanie

 45. Planeta bez wizy

 


Powrót do spisu prac Trockiego

Powrót na stronę główną Polskiej Sekcji MIA