Lew Trocki

HISTORJA REWOLUCJI ROSYJSKIEJ

TOM I

REWOLUCJA LUTOWA

 
autoryzowany przekład z rosyjskiego Stanisława Łukomskiego
Nakładem spółki wydawniczej Bibljon, Warszawa 1932
Okładkę projektował  Mieczysław Berman
"DRUKARNIA POPULARNA" WARSZAWA, SIENNA, 33 TEL. 706.25

Z wielką satysfakcją i zadowoleniem publikujemy w Internecie pierwszy tom wybitnej pracy Lwa Trockiego "Historja Rewolucji Rosyjskiej", który w druku nie doczekał się swego drugiego wydania. Adaptując go do formy elektronicznej dołożyliśmy wszelkich starań, by zachować zarówno układ, jak i treść oryginału. Postaraliśmy się także o zachowanie obowiązujących przed 70 laty zasad pisowni, by przekazać czytelnikom nie tylko kompletną pracę Trockiego, ale także całościowy i niezmieniony jej przekład Stanisawa Łukomskiego. Powinno być dla nas także i źródłem inspiracji do dalszej pracy, iż nawet w czasach dyktatury sanacyjnej w Polsce idee Lwa Trockiego znajdowały oddźwięk.

W nadchodzącym czasie sukcesywnie będą ukazywały się kolejne rozdziały książki. Pragniemy nadmienić, iż praca nad nią jest wyjątkowo trudna. Wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w tym dziele, prosimy o kontakt.

Kinga Wyszyńska / Wojciech Figiel - czerwiec-sierpień 2005

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania rosyjskiego

Przedmowa

Odrębne właściwości rozwoju Rosji

Rosja carska w wojnie

Proletarjat i włościaństwo

Car i carowa

Idea rewolucji pałacowej

Agonja monarchji

Pięć dni

Kto kierował powstaniem lutowem?

Paradoks rewolucji lutowej

Nowa władza

Rozdwojenie władzy

Komitet Wykonawczy

Armja i wojna

Rządzący i wojna

Bolszewicy i Lenin

Zmiana uzbrojenia partji

„Dni kwietniowe"

Pierwsza koalicja

Ofensywa

Włościaństwo

 


Powrót do spisu prac Lwa Trockiego

Powrót do strony głównej Polskiej Sekcji MIA