Lew Trocki

ZDRADZONA REWOLUCJA

Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?


Napisane: sierpień 1936
Tłumaczenie: Aleksander Achmatowicz
Źródło: książka "Zdradzona Rewolucja - co to jest ZSRR i dokąd zmierza?"
Wydawca: Oficyna WIBET, Warszawa, 1991 rok
Wersja elektroniczna: Walka-Klas-Trwa!,  listopad 2001
Adaptacja: Wojtek - Polska sekcja MIA


SPIS TREŚCI:

CELE NINIEJSZEGO STUDIUM

I. CO ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE?

Najważniejsze wskaźniki industrializacji
Porównawcza ocena osiągnięć
W przeliczeniu na jednego mieszkańca

II. ROZWÓJ GOSPODARCZY l MEANDRY POLITYKI

"Komunizm wojenny", "Nowa Polityka Ekonomiczna" (NEP) i kurs na kułaka
Gwałtowny zwrot: "pięciolatka w cztery lata" i "powszechna kolektywizacja"

III. SOCJALIZM A PAŃSTWO

Reżym przejściowy
Program a rzeczywistość
Dwoisty charakter państwa robotniczego
"Uspołeczniona nędza" i żandarm
"Całkowite zwycięstwo socjalizmu" i "umocnienie dyktatury"

IV. WALKA O WYDAJNOŚĆ PRACY

Pieniądz i plan
"Socjalistyczna" inflacja
Rehabilitacja rubla
Ruch stachanowski

V. RADZIECKI TERMIDOR

Dlaczego zwyciężył Stalin?
Zwyrodnienie partii bolszewickiej
Społeczne korzenie termidoru

VI. WZROST NIERÓWNOŚCI I NASILANIE SIĘ ANTAGONIZÓW SPOŁECZNYCH

Nędza, luksus i spekulacja
Rozwarstwienie proletariatu
Sprzeczności społeczne skolektywizowanej wsi Fizjonomia socjalna warstwy rządzącej

VII. RODZINA, MŁODZIEŻ I KULTURA

Termidor w rodzinie
Walka z młodzieżą
Naród i kultura

VIII. POLITYKA ZAGRANICZNA l WOJSKO

Od rewolucji światowej do status quo
Liga Narodów a Komintern
Armia Czerwona i jej doktryna
Likwidacja milicji terytorialnych i przywrócenie oficerskich rang ZSRR w wypadku wojny

IX. CZYM JEST ZSRR?

Stosunki społeczne w ZSRR
Kapitalizm państwowy
Czy biurokracja jest klasą panującą?
Historia jeszcze nie przesądziła kwestii, czym jest ZSRR

X. ZSRR W ZWIERCIADLE NOWEJ KONSTYTUCJI

Praca "według możliwości" a własność osobista
Rady a demokracja
Demokracja a partia

XI. DOKĄD ZMIERZA ZSRR?

Bonapartyzm jako reżym kryzysu
Walka biurokracji z "wrogami klasowymi"
Nieuchronność nowej rewolucji

DODATKI

"Socjalizm w jednym kraju"
"Przyjaciele" ZSRR

<Powrót do strony głównej> <Powrót do spisu prac Trockiego>