Dictionar politic

  Burghezie
 
Burghezie, clasă dominantă în societatea capitalistă, proprietară a principalelor mijloace de producţie, pe care le foloseşte în scopul obţinerii de profit prin exploatarea muncitorilor salariaţi. 

În funcţie de sfera de investiţie a capitalului, burghezia se împarte în burghezie industrială, comercială, bancară şi sătească. Odată cu pătrunderea capitalului financiar în toate sferele vieţii economice se constituie burghezia monopolistă, iar capitalismul intră într-un nou stadiu al evoluţiei sale istorice - stadiul capitalismului monopolist, al imperialismului. Sursa veniturilor tuturor acestor categorii ale burgheziei, în oricare din stadiile capitalismului, este plusvaloarea

Pentru a-şi asigura o plusvaloare cît mai ridicată şi a-şi întări dominaţia economică, burghezia îşi instituie şi consolidează permanent dominaţia politică, subordonîndu-şi în întregime şi aparatul de stat

Burghezia a apărut şi s-a dezvoltat în societatea feudală şi în decurs de secole a luptat pentru a-şi impune dominaţia politică şi economică. În urma revoluţiilor burgheze, ea a venit la putere şi a devenit clasă dominantă în societatea capitalistă.

Ca urmare a dominaţiei monopolurilor şi a capitalului financiar, în imperialism grupul restrîns al burgheziei monopoliste domină viaţa economică şi politică, formînd oligarhia financiară.

 

  

 
 Link-uri 
  Capitalism
Clasă socială
 
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Dicţionar politic Sageata B