Dictionar politic

  
 
 
 
 


 
  A
 
„Anti-Dühring“
Aragon, Louis
 
 
  B
 
Barbusse, Henri
Bază şi suprastructură
Bebel, August
Beniuc, Mihai
Blagoev, Dimitr
Blanqui, Louis Auguste
Brecht, Bertold
Burghezie
 
 
  C
 
Cabet, Étienne
„Caiete filozofice“
Capitalism  (Dictatura capitalistă)
„Capitalul“
Clasa muncitoare
Clasă socială
Comuna primitivă
Comunism
Conştiinţă
Conştiinţă de clasă
Conştiinţă socială
„Contribuţii la critica economiei politice“
Cornu, Auguste
„Critica Programului de la Gotha“
 
 
  D
 
Democraţie
Dialectică 
„Dialectica naturii“
Diamant, Teodor
Dictatură
Dictatura burgheză
Dictatura proletariatului
Diviziunea socială a muncii
 
 
  E
 
Egalitate
Engels, Friedrich
Existenţa socială şi conştiinţa socială
 
 
  F
 
Fadeev, Alexandr
Feudalism
Feuerbach, Ludwig
Filozofia clasică germană
Filozofie
Formaţiune socială
Formele conştiinţei sociale
Forţe de producţie
Fourier, Charles
Furmanov, Dmitri
 
 
  G
 
Gintă
Gîndire
Gorki, Maxim
Gramsci, Antonio
 
 
  H
 
 
  I
 
„Ideologia germană“
Ideologie
Imperialism
Internaţionalism
 
 
  Î
 
 
  J
 
 
  K
 Kropotkin, Piotr
 
 
  L
 
Labiş, Nicolae
Labriola, Antonio
Lafargue, Paul
Lenin, Vladimir Ilici
Libertate
„Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane“
Lukács, György
Luptă de clasă
Luxemburg, Rosa
 
 
  M
 
Maiakovski, Vladimir
„Manifestul Partidului Comunist“
„Manuscrise economico-filozofice din 1844“
Marx, Karl
Marxism
Materialism
Materialism dialectic
Materialism istoric
„Materialism şi empiriocriticism“
Mica burghezie
Mijloace de producţie
Mod de producţie
Muşoiu, Panait
 
 
  N
 
Nădejde, Ioan
Nădejde, Sofia
Nâzim Hikmet Ran
 
 
  O
 
„Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului“
Orînduire socială
Ostrovski, Nikolai

Owen, Robert
 
 
  P
 
Plehanov, Gheorghi
Politică

Proletariat
 
 
  Q
 
 
  R
 
Relaţii de producţie
Revoluţie socială
Rion-Ionescu, Raicu
„Rolul muncii în procesul de transformare a maimuţei în om“
 
 
  S
 
Sahia, Alexandru
Sclavagism
Seve, Lucien
Socialism
Socialism ştiinţific
Socialism utopic
Societate
Suprastructură
Stat
 
 
  Ş
 
 
  T
 
„Teze despre Feuerbach“
 
 
  Ţ
Ţărănime
 
 
  U
 
 
  V
 
 
  W
 
Weerth, Georg
 
 
  X
 
 
  Y
 
 
  Z
 
 
 

 

 

Lucrări selectate
 
Partide şi organizaţii politice
 
Literatură - Lista scriitorilor marxişti
 
Indice de nume
    Karl Marx şi Friedrich Engels - Opere alese
    Karl Marx - Capitalul, vol. I
    Paul Lafargue - Determinismul istoric al lui Karl Marx
 

 

 

Reflecții Marxiste (pdf)
Eseuri despre Marxism
    I: Şi-a schimbat oare capitalismul înfăţişarea?
    II: Comunism, egalitarism şi “natura umană”
    III: Despre compromisuri
    IV: Despre socialism şi religie

 

 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română