Dictionar politic

  György Lukács
 

György (Georg) Lukács (13 aprilie 1885, Budapesta - 4 iunie 1971, Budapesta), filozof, istoric literar şi estetician marxist ungur. 

Format la şcoala filozofiei clasice germane, Lukács a depăşit treptat influenţele kantianismului şi hegelianismului, eliberîndu-se critic de ele în evoluţia sa spre marxism

Autor a numeroase studii de istorie şi teorie literară, consacrate îndeosebi realismului din sec. 19, al unei istorii şi ample critici a întregii filozofii iraţionaliste moderne (Detronarea raţiunii, 1951), Lukács s-a impus mai cu seamă ca estetician.

În estetica sa, Lukács subliniază vocaţia umanistă a artei. Arta este o reflectare, însă, spre deosebire de ştiinţă, o reflectare antropomorfizantă şi antropocentrică. Prin aceasta, ea poate deveni „conştiinţa de sine a genului uman“, procesul creaţiei artistice presupunînd ridicarea subiectivităţii la nivelul conştiinţei de sine generic-umane. Estetica lui Lukács este considerată astăzi ca depăşind teoria propriu-zisă a artei, ea dovedindu-se o adevărată fenomenologie a spiritului din perspectivă materialist-istorică


Gyorgy Lukacs 
György Lukács

Analizele consacrate vieţii cotidiene a omului şi formelor de gîndire generate de ea, cercetarea solului originar pe care s-au înălţat treptat arta şi ştiinţa, ca obiectivări superioare ale spiritului, consecvenţa utilizării principiului metodologic al unităţii dintre geneză şi structură, dintre funcţia social-istorică a formelor conştiinţei şi organizarea lor l-au condus pe Lukács la construirea unei vaste ontologii sociale materialist-istorice în centrul căreia se află analiza categoriei fundamentale a muncii.

 

Alte lucrări:

Istoria dezvoltării dramei moderne (1907)
Sufletul şi formele (1911)
Teoria romanului (1920, trad. rom. 1978)
Istoria şi conştiinţă de clasă (1923)
Goethe şi timpul său (1946)
Tînărul Hegel (1948)
Existenţialism sau marxism? (1949)
Romanul istoric (1955, trad. rom. 1977)
Estetica (2 vol., 1963, trad. rom. 1972-1974)
Ontologia existenţei sociale (postum, 1972 -1974, trad. rom. parţial 1975). 

 

 

 Link-uri 
  Arhiva György Lukács  (English)

 

 
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Dicţionar politic Sageata L