Dictionar politic

  Dimitr Blagoev
 

Dimitr Blagoev (1856-1924), om politic bulgar, teoretician şi propagandist al ideilor lui Marx, fondator şi conducător al partidului revoluţionar marxist din Bulgaria. 

Blagoev s-a născut într-o familie de ţărani săraci în Macedonia. A învăţat la Universitatea din Petersburg. În 1883 a înfiinţat la Petersburg unul dintre primele grupuri social-democrate din Rusia. În 1885 a fost arestat şi expulzat în Bulgaria, unde a participat la răspîndirea ideilor socialismului ştiinţific; a tradus în limba bulgară volumul I al Capitalului lui Marx. 

În 1891 a fost creat Partidul social-democrat bulgar. Situîndu-se în fruntea aripii revoluţionare a partidului, Blagoev a rupt în 1903 cu reformiştii şi a întemeiat partidul revoluţionar marxist al tesneacilor. După Revoluţia din Octombrie, în perioada avîntului revoluţionar din Bulgaria, partidul tesneacilor s-a desprins din Internaţionala a II-a şi a participat la crearea Internaţionalei a III-a, Comuniste. Blagoev a fost iniţiatorul transformării partidului tesneacilor în Partidul Comunist Bulgar (1919).

Preocupările sale teoretice au fost îndreptate în direcţia unei analize, întemeiată pe principiile materialismului filozofic marxist şi ale dialecticii materialiste, a realităţilor şi dinamicii social-istorice din ţara sa. În acest scop, a elaborat bazele unei periodizări ştiinţifice a istoriei societăţii bulgare, evidenţiind structura de clasă a acesteia, a demonstrat inevitabilitatea dezvoltării ei capitaliste, a luptei de clasă, a mişcării socialiste revoluţionare.

 

 

 
 Lucrări principale 
  Ce este socialismul, îşi poate oare el găsi teren la noi? (1891)
Marxism sau bernsteinism? (1901)
Oportunism sau socialism? (2 volume, 1902)
Materialismul dialectic şi teoria cunoaşterii (1903-1904)
Contribuţii la istoria socialismului în Bulgaria (1906)

 

 

 
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Dicţionar politic Sageata B