Dictionar politic

  Socialism ştiinţific
 
Socialism ştiinţific, una dintre cele trei părţi constitutive ale marxismului; teorie (doctrină) social-politică al cărei obiect îl reprezintă structura şi dinamica proceselor trecerii de Ia orînduirea capitalistă la orînduirea comunistă, arătînd legile generale ale revoluţiei şi construcţiei socialismului, principiile organizării şi conducerii societăţii socialiste, pe temeiul cărora fundamentează strategia şi tactica luptei revoluţionare a clasei muncitoare, reprezentând astfel ideologia politică a clasei muncitoare, ştiinţa construcţiei socialiste.

Socialismul ştiinţific a fost elaborat de Karl Marx şi Friedrich Engels în condiţiile maturizării capitalismului şi dezvoltării luptei de clasă a proletariatului, care începea să se opună burgheziei ca o forţă independentă. Spre deosebire de socialismul utopic, care considera socialismul ca o cerinţă a „raţiunii“ şi ca un simplu ideal moral, socialismul ştiinţific demonstrează, pe baza legilor obiective ale progresului social, a analizei ştiinţifice a orînduirii capitaliste şi a evoluţiei acesteia, necesitatea obiectivă a socialismului. În acest fel, socialismul s-a transformat dintr-o utopie într-o ştiinţă.

Un rol hotărîtor în transformarea socialismului din utopie în ştiinţă l-a avut crearea materialismului istoric. Unirea socialismul ştiinţific cu mişcarea muncitorească a dus la transformarea clasei muncitoare într-o clasă revoluţionară conştientă. Marx şi Engels au formulat tezele fundamentale ale socialismului ştiinţific, au arătat rolul proletariatului şi au demonstrat că lupta de clasă revoluţionară a clasei muncitoare constituie singura cale de instaurare a orînduirii socialiste.

Lenin a dezvoltat teoria socialismului ştiinţific prin prezentarea trăsăturilor specifice stadiului monopolist al capitalismului, prin descoperirea legii dezvoltării economice şi politice inegale şi în salturi a ţărilor capitaliste în imperialism.

Teoria socialismul ştiinţific are, în esenţă, un caracter general-valabil, un conţinut unic pentru toate ţările, deoarece legile dezvoltării sociale sînt în esenţă aceleaşi pentru toate ţările. Aceste legi se realizează însă în forme şi cu metode specifice fiecărei ţări, corespunzător stadiului dezvoltării ei economice şi sociale, raportului forţelor de clasă, tradiţiilor istorice etc.

 

 

 
 Link-uri 
  Marxism
Socialism
Friedrich Engels - Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă

„Aceste două mari descoperiri - concepţia materialistă despre istorie şi dezvăluirea secretului producţiei capitaliste cu ajutorul plusvalorii - le datorăm lui Marx. Prin aceste descoperiri socialismul a devenit o ştiinţă, care urmează acum să fie elaborată în continuare în toate amănuntele şi conexiunile ei.“

„Astfel, oamenii, în sfîrşit stăpîni pe propria lor existenţă socială, devin totodată stăpînii naturii, propriii lor stăpîni, devin liberi.

A înfăptui acest act de eliberare a omenirii este menirea istorică a proletariatului contemporan. A cerceta condiţiile istorice şi, prin aceasta, însăşi natura acestui act, a face astfel din clasa chemată să înfăptuiască acest act, azi asuprită, o clasă conştientă de condiţiile şi natura propriei ei acţiuni este sarcina socialismului ştiinţific, care este expresia teoretică a mişcării proletare.“

 
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Dicţionar politic Sageata S