Dictionar politic

  „Capitalul“
 
„Capitalul“, operă fundamentală a lui Karl Marx, elaborată aproape de-a lungul întregii sale vieţi. Lucrarea cuprinde patru volume, dintre care primul a apărut în 1867, iar al doilea, al treilea şi al patrulea (Teorii asupra plusvalorii) au apărut postum.

Prin Capitalul Marx realizează o adevărată revoluţie în economia politică, făcînd o analiză cuprinzătoare a economiei capitaliste şi a legilor acesteia. El dezvăluie procesul de producere şi de reproducere a capitalului, desăvîrşeşte teoria valorii bazate pe muncă, elaborează teoria plusvalorii, piatra de temelie a economiei politice marxiste, prin care se explică pentru prima oară mecanismul exploatării capitaliste a muncitorilor. Marx arată tendinţa istorică a acumulării capitaliste, care duce în cele din urmă la „exproprierea expropriatorilor“ (a capitaliştilor).

În Capitalul Marx a înfăţişat baza economică obiectivă a antagonismului dintre proletariat şi burghezie şi a arătat că rolul clasei muncitoare este de a fi constructorul societăţii comuniste, dînd astfel socialismului ştiinţific fundamentul său teoretic. 

 

Capitalul, vol. 1 
Capitalul vol. 1, 1867

Capitalul este nu numai opera economică fundamentală a lui Marx, ci şi o importantă operă filozofică, o aplicare a dialecticii materialiste la studiul societăţii umane. Marx analizează contradicţiile capitalismului, înlănţuirea şi dezvoltarea lor, transformarea contradicţiilor din factori de dezvoltare ai capitalismului în factori ai negării şi desfiinţării sale. El aplică la studiul formaţiunii capitaliste logica dialectică, şi cu deosebire metoda ridicării de la abstract la concret (dezvoltînd-o, în opoziţie cu dialectica speculativă hegeliană, nu ca producere a realului, ci ca procedeu de reproducere pe plan logic a concretului real), precum şi principiul unităţii dintre istoric şi logic.

Totodată Marx a aplicat în Capitalul concepţia materialist-istorică la studiul concret al unei formaţiuni social-economice determinate, a capitalismului, verificînd astfel această concepţie, transformînd-o dintr-o ipoteză într-o teorie (Lenin). 

Prima traducere românească integrală a Capitalului (vol. I) a apărut în 1947. Fragmente din Capitalul au apărut în limba română între anii 1911 şi 1922.

 

   

 
 
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Dicţionar politic Sageata C