Dictionar politic

  Gintă
 

Gintă, formă de organizare a societăţii omeneşti, proprie orînduirii comunei primitive. A apărut în perioada de trecere la paleoliticul superior, cînd dezvoltarea forţelor de producţie a impus înlocuirea cetei primitive, nestabile, cu un colectiv unitar, solidar, realizat pe baza înrudirii naturale.

După rolul pe care femeia şi bărbatul l-au avut în producţie în epoci diferite, ginta era constituită din toţi urmaşii recunoscuţi ai aceluiaşi strămoş, feminin (matriarhat) sau masculin (patriarhat). Ea constituia un colectiv independent din punct de vedere economic şi dependent de un alt asemenea colectiv doar prin exogamie. În perioada destrămării comunei primitive, baza ginţii devine în primul rînd comunitatea de teritoriu.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Dicţionar politic Sageata G