Paul Lafargue - Determinismul economic al lui Karl Marx

 

Indice de nume


A

 

Alexandru cel Mare (Alexandros Megas) (356-323 î.e.n.) - rege al Macedoniei (336-323 î.e.n.).

Allen, Grant (1848-1899) - scriitor canadian.

Anaxagora (Anaxagoras) (c.500-428 î.e.n.) - filozof grec materialist. [i]

Apuleius [din Madaura] (c.125-c.170) - scriitor, retor şi filozof roman.

Archelaos (sec. 5 î.e.n.) - filozof grec, discipol al lui Anaxagora.

Arhiloh (Archilochos) (c.680-c.640 î.e.n.) - poet liric grec.

Aristide (Aristeides) (c.540-c.467 î.e.n) - om politic atenian. [i]

Aristip (Aristippos) [din Cirene] (c.435-c.360 î.e.n.) - filozof grec, discipol al lui Socrate şi întemeietor al şcolii cirenaice.

Aristofan (Aristophanes) (446-385 î.e.n.) - poet comic grec. [i]

Aristotel (Aristoteles) (384-322 î.e.n.) - filozof grec, unul dintre cei mai mari gînditori ai antichităţii, întemeietor al logicii, discipol al lui Platon. [i]

Athenagoras [din Siracuza] (sec. 5 î.e.n.) - om politic din Siracuza.

August (Augustus) (63 î.e.n - 14 e.n.) - împărat roman (27 î.e.n. - 14 e.n.).

Augustin [din Hipona] (Aurelius Augustinus) (354-430) - teolog creştin roman, canonizat de biserica catolică.

Aulus Gellius (c.125-c.180 î.e.n) - scriitor roman.

 

B

 

Bax, Ernest Belfort (1854-1926) - publicist şi istoric socialist englez.

Bachofen, Johann Jakob (1815-1887) - istoric şi jurist elveţian, autorul lucrării „Matriarhatul“. [i]

Bacon, Francis (1561-1626) - om de stat şi filozof materialist englez. [i]

Bérard, Victor (1864-1931) - elenist francez.

Berthelot, Marcelin (1827-1907) - chimist şi om politic francez. [i]

Bismarck, Otto von (1815-1898) - om de stat şi diplomat al Prusiei şi Germaniei. [i]

Bonaparte, Napoleon (1769-1821) - general şi împărat al Franţei.

Booth, Charles (1840-1916) - cercetător social englez.

Bossuet, Jacques-Bénigne (1627-1704) - teolog şi predicator francez.

Bourbon - dinastie regală, a domnit în Franţa (1589-1792, 1814-1815 şi 1815-1830). [i]

Brissot, Jacques Pierre (1754-1793) - jurist şi om politic francez.

Brunetière, Ferdinand (1849-1906) - critic şi istoric literar francez.

Buffon, Georges-Louis Leclerc de (1707-1788) - naturalist şi scriitor francez.

Burton, Richard Francis (1821-1890) - explorator englez.

 

C

 

Cabanis, Pierre Jean Georges (1757-1808) - medic, fiziolog şi filozof materialist francez.

Caillaud, Frédéric (1787-1869) - explorator francez.

Calimah (Kallimachos) (c.315-c.240 î.e.n.) - poet grec.

Catlin, George (1796-1872) - pictor nord-american, specializat în portrete ale indienilor din America de Nord.

Carnarvon, Henry Herbert, Earl of (1800-1849) - scriitor şi om politic englez.

Cezar (Caesar), Caius Iulius (100-44 î.e.n.) - om politic, general şi scriitor roman.

Champollion le Jeune (Jean-François Champollion) (1790-1832) - arheolog şi egiptolog francez; a descifrat hieroglifele.

Charles al X-lea (1757-1836) - rege al Franţei (1824-1830).

Chateaubriand, François-René (1768-1848) - scriitor şi om politic francez, apologet al creştinismului.

Cimon (Kimon) (c.510-c.450 î.e.n.) - om de stat şi general atenian.

Civilis, Gaius Julius - conducător al revoltei Batavilor (un trib germanic) împotriva romanilor în anul 69 e.n.

Clement (Titus Flavius Clemens) (c.150-c.215) - filozof grec.

Cleon (Kleon) (m.422 î.e.n.) - om politic atenian.

Clistene (Kleisthenes) [din Sikyon] (sec. 6 î.e.n.) - om de stat grec.

Commines, Philippe de (c.1447-1511) - om politic şi memorialist francez.

Comte, Auguste (1798-1857) - filozof şi sociolog francez.

Concordatul, acord stabilit în 1801 între Napoleon Bonaparte şi Pius al VII-lea prin care se reafirma catolicismul ca religie dominantă în Franţa; a fost abrogat în 1905 prin legea separării bisericii de stat.

Condillac, Étienne Bonnot de (1715-1780) - filozof iluminist francez.

Cook, James (1728-1779) - navigator şi explorator englez.

Coulanges, Fustel de (1830-1889) - istoric francez.

Cousin, Victor (1792-1867) - filozof francez, discipol al lui Maine de Biran.

Columb, Cristofor (1451-1506) - navigator şi explorator genovez. [i]

Cuvier, Georges (1769-1832) - zoolog şi paleontolog francez. [i]

 

D

 

Dalton, John (1766-1844) - chimist şi fizician englez, a pus bazele teoriei atomiste în chimie. [i]

Damiron, Jean-Philibert (1794-1862) - filozof francez.

Darius I (c.550-486 î.e.n.) - rege persan (522-486 î.e.n.).

Darwin, Charles Robert (1809-1882) - naturalist englez, întemeietorul biologiei ştiinţifice şi al evoluţionismului ştiinţific cu privire la lumea vegetală şi animală. [i]

Demarat (Demaratos) - rege al Spartei (515-491 î.e.n.)

Democrit (Demokritos) [din Abdera] (c.460-c.370 î.e.n.) - filozof materialist grec, unul dintre întemeietorii teoriei atomiste. [i]

Demostene (Demosthenes) (384-322 î.e.n.) - orator şi om politic atenian. [i]

Descartes, René (Renatus Cartesius) (1596-1650) - filozof francez, matematician şi naturalist, reprezentant al raţionalismului.

Desrousseaux, Alexandre-Marie (1861-1955) - profesor şi elenist francez, militant socialist.

Diagoras [din Melos] (sec. 5 î.e.n.) - poet ateu grec.

Diderot, Denis (1713-1784) - filozof materialist, scriitor şi estetician francez, unul dintre cei mai de seamă iluminişti, redactor principal al „Enciclopediei ştiinţelor, artelor şi meşteşugurilor“. [i]

Diodor din Sicilia (Diodoros, Diodorus Siculus) (c.80-c.29 î.e.n.) - istoric grec, autorul lucrării „Biblioteca istorică“. [i]

Diogene Laerţiu (Diogenes Laertios) (sec. 3) - scriitor grec, autor al lucrării „Despre vieţile şi doctrinele filozofilor“.

Dracon (Drakon) (sec. 7 î.e.n.) - legiuitor atenian; preconizînd pedeapsa cu moartea în cazul unor delicte minore, legile lui au rămas proverbiale în antichitate pentru severitatea lor.

Ducange (Du Cange), Charles du Fresne (1610-1688) - istoric şi lingvist francez.

 

E

 

Eduard I (1239-1307) - rege al Angliei (1272-1307).

Ellis, William (1794-1872) - misionar şi scriitor englez.

Elphinstone, Mountstuart (1779-1859) - om de stat şi istoric scoţian, guvernator în India.

Empedocle (c.490-c.430 î.e.n) - filozof grec.

Enciclopediştii - filozofii, savanţii şi scriitorii francezi din sec. 18, ideologi ai burgheziei în ascensiune, care au colaborat la „Enciclopedia ştiinţelor, artelor şi meşteşugurilor“ (Diderot, Rousseau, Voltaire, Buffon, Condillac, Helvétius, Holbach, Condorcet, Montesquieu, Daubenton, Turgot, Quesnay etc.)

Epaminondas (c.420-362 î.e.n.) - om politic şi general teban.

Epicur (Epikuros) (341-270 î.e.n.) - filozof grec.

Epiharm (Epicharmos) (c.540 - c.460 î.e.n) - comediograf grec.

Erecteu (Erekhtheus) - rege legendar al Atenei.

Eschil (Aischylos) (525-456 î.e.n.) - poet tragic grec, considerat părintele tragediei.

Euclid (Eukleides) (c.365-c.290 î.e.n) - matematician grec, creator al geometriei euclidiene.

Euripide (Euripides) (480-406 î.e.n.) - poet tragic grec.

 

F
 

Faraday, Michael (1791-1867) - fizician şi chimist englez.

Fauriel, Charles Claude (1772-1844) - istoric şi lingvist francez.

Filip al II-lea (Philippos al II-lea) (382-336 î.e.n.) - rege al Macedoniei (359-336 î.e.n.), tatăl lui Alexandru cel Mare.

Filip August (Filip al II-lea) (1165-1223) - rege al al Franţei (1180-1223). [i]

Filolaos (Philolaos) [din Crotona] (c.480-c.400 î.e.n.) - matematician şi filozof grec, discipol al lui Pitagora.

Filopoimen (Philopoimen) [din Megapolis] (253-183 î.e.n.) - om de stat şi general grec.

Focion (Phokion) (c.402-c.318) - om politic şi general atenian.

Fontanes, Jean-Pierre Louis de (1757-1821) - scriitor şi om politic francez.

Fourier, Charles (1772-1837) - socialist utopic francez. [Dicţionar] [i]

Francisc I (1494-1547) - rege al Franţei (1515-1547).

Frazer, James George (1854-1941) - antropolog scoţian.

Freycinet, Charles de (1828-1923) - om politic şi inginer francez.

Froude, James Anthony (1818-1894) - istoric englez.

 

G

 

Gabinius, Aulus (c.100 - c.47 î.e.n.) - om de stat şi general roman, devenit consul în anul 58 î.e.n.

Gerando, Joseph Marie de (1772-1842) - filozof şi om politic francez.

Giard, Alfred (1846-1908) - zoolog francez.

Gillen, Francis James (1855-1912) - antropolog şi etnolog australian.

Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) - poet german, gînditor şi om de ştiinţă, unul dintre cei mai de seamă scriitori ai literaturii universale. [i]

Grey, George (1812-1898) - explorator, scriitor şi om de stat englez, guvernator în Australia şi Noua Zeelandă.

Guérard, Benjamin (1797-1854) - istoric francez.

 

H

 

Haeckel, Ernst (1834-1919) - biolog şi filozof german.

Hannibal (247-183 î.e.n.) - om de stat şi general cartaginez.

Haxthausen, August von (1792-1866) - economist german. [i]

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - filozof german, idealist obiectiv, reprezentantul cel mai de seamă al filozofiei clasice germane. [i]

Hegesias din Cyrene (c. 300 î.e.n.) - filozof grec.

Hellriegel, Hermann (1831-1895) - agronom german.

Helmholtz, Hermann von (1821-1894) - fizician şi fiziolog german, unul dintre cei care au fundamentat principiul conservării şi transformării energiei.

Helvétius, Claude Adrien (1715-1771) - filozof materialist şi ateist francez. [i]

Heraclide din Pont (Herakleides Pontikos) (c.390-c.310 î.e.n.) - filozof grec.

Heraclit (Herakleitos) [din Efes] (c.544-c.483 î.e.n.) - filozof grec.

Hermotimus (Hermotimos) din Clazomene (sec. 7 î.e.n) - filozof grec.

Herodot (Herodotos) (c.484-c.425 î.e.n.) - istoric grec, supranumit „părintele istoriei“. [i]

Hesiod (Hesiodos) (c.700 î.e.n.) - poet epic grec.

Hobbes, Thomas (1588-1679) - filozof materialist şi teoretician politic englez. [i]

Holbach, Paul Henri d' (1723-1789) - filozof materialist şi ateist francez.

Homer (Homeros) (c.sec. 8 î.e.n.) - poet epic grec, căruia i se atribuie „Iliada“ şi „Odiseea“. [i]

Horapollon (sec. 4) - gramatician grec.

Howitt, Alfred William (1830-1908) - antropolog şi naturalist australian.

Hume, David (1711-1776) - filozof, economist şi istoric englez. [i]

 

I

 

Ieronim (Hieronymus) (c.347-420) - teolog creştin roman, canonizat de biserica catolică şi de cea ortodoxă.

Ificrate (Iphikrates) (c.415-c.353 î.e.n.) - general atenian.

Iosef (Josephus), Flavius (c.37-c.100) - istoric iudeo-roman.

Isocrate (Isokrates) (436-338 î.e.n.) - orator grec, fondatorul unei şcoli de retorică.

 

J

 

Jean al II-lea (1319-1364) - rege al Franţei (1350-1364). 

 

K

 

Kant, Immanuel (1724-1804) - filozof german, întemeietorul filozofiei clasice germane. [i]

Krasinski, Walerjan Skorobohaty (1780-1855) - autor polonez.

 

L

 

Labeon (Marcus Antistius Labeo) (c.50 î.e.n. - c.20 e.n.) - jurist şi istoric roman.

La Curne de Sainte-Palaye, Jean-Baptiste (1697-1781) - istoric, filolog şi lexicograf francez.

Lamachos (c.470-414 î.e.n.) - general atenian.

Lamennais, Robert de (1782-1854) - preot, scriitor şi filozof francez.

La Mettrie, Julien Offroy de (1709-1751) - filozof materialist francez, medic.

Lang, Andrew (1844-1912) - om de litere scoţian.

Laplace, Pierre-Simon (1749-1827) - matematician, fizician şi astronom francez.

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) - filozof, matematician şi istoric german. [i]

Lenormant, François (1837-1883) - arheolog şi asiriolog francez.

Leon al XIII-lea (Gioacchino Vincenzo Pecci) (1810-1903) - papă al bisericii romano-catolice (1878-1903).

Lesseps, Ferdinand de (1805-1894) - antreprenor francez, promotorul proiectului canalului Suez. Supranumit „marele francez“, a fost implicat în scandalul legat de construirea canalului Panama, care a dus la ruinarea multor investitori.

Leucip (Leukippos) (c.500-c.440 î.e.n.) - filozof materialist grec; a întemeiat, împreună cu discipolul său Democrit, atomismul.

Lisandru (Lysandros) (c.455-395 î.e.n.) - general spartan, participă la tratativele care duc la capitularea Atenei şi la încheierea războiului peloponesiac (404 î.e.n.).

Littré, Émile (1801-1881) - lexicograf francez.

Livingstone, David (1813-1873) - misionar şi explorator scoţian.

Lobacevski, Nicolai Ivanovici (1792-1856) - matematician rus, unul dintre întemeietorii geometriei neeuclidiene.

Locke, John (1632-1704) - filozof şi teoretician politic englez. [i]

Lucian (Lukianos) [din Samosata] (c.125-c.190) - sofist şi scriitor grec.

Lucreţiu (Titus Carus Lucretius) (96-55 î.e.n.) - poet şi filozof roman.

Ludovic al XIV-lea (1638-1715) - rege al Franţei (1643-1715). [i]

 

M

 

MacLennan, John Ferguson (1827-1881) - jurist şi istoric scoţian, autorul unor lucrări de istorie a căsătoriei şi a familiei. [i]

Madame de Staël (Anne Louise Germaine de Staël-Holstein) (1766-1817) - scriitoare elveţiană de limbă franceză.

Maine, Henry James Sumner (1822-1888) - jurist şi istoric englez.

Maine de Biran, Pierre (1766-1824) - filozof şi om politic francez.

Maistre, Joseph de (1753-1821) - om politic şi scriitor francez.

Mallet, Paul Henri (1730-1807) - autor elveţian

Malthus, Thomas Robert (1766-1834) - preot englez, economist, promotor al teoriei reacţionare a suprapopulaţiei. [i]

Marius, Caius (157-86 î.e.n.) - om politic şi general roman.

Maspero, Gaston (1846-1916) - egiptolog francez.

Maudsley, Henry (1835-1918) - psihiatru englez.

Mecinikov, Ilia Ilici (1845-1916) - microbiolog şi imunolog rus.

Mercier, Louis Sébastien (1740-1814) - scriitor şi dramaturg francez.

Millin, Aubin-Louis (1759-1818) - naturalist francez

Molière (Jean-Baptiste Poquelin) (1622-1673) - dramaturg francez.

Montaigne, Michel de (1533-1592) - scriitor şi gînditor francez.

Morgan, Lewis Henry (1818-1881) - antropolog şi etnograf nord-american, reprezentant al evoluţionismului socio-cultural. [i]

Müller, Max (1823-1900) - lingvist şi teolog german.

 

N

 

Nansen, Fridtjof (1861-1930) - explorator şi zoolog norvegian.

Napoleon al III-lea (Ludovic Bonaparte) (1808-1873) - preşedintele celei de-a doua Republici franceze (1848-1852), împărat al francezilor (1852-1870). [i]

Newton, Isaac (1642-1727) - fizician, astronom şi matematician englez; întemeietorul mecanicii clasice.

Nicias (Nikias) (c.470-413 î.e.n.) - om politic şi general atenian.

 

O

 

Origene (Origenes) (c.185-c.253) - teolog şi scriitor grec.

Ovidiu (Publius Ovidius Naso) (43 î.e.n. - 17 e.n.) - poet elegiac roman.

 

P

 

Pallas, Peter Simon (1741-1811) - naturalist şi explorator german; şi-a desfăşurat activitatea în Rusia.

Pascal, Blaise (1623-1662) - fizician, matematician şi teolog francez.

Pausanias (sec. 2 e.n.) - călător şi scriitor grec.

Peisandros (sec. 5 î.e.n.) - om politic atenian.

Pereire, Emile (1800-1875) - bancher francez.

Pericle (Perikles) (c.495-429 î.e.n.) - om de stat atenian.

Petroniu (Caius Petronius Arbiter) (c.20-66) - om politic şi scriitor latin, autorul romanului Satyricon.

Phocylide (sec. 6 î.e.n) - poet grec. 

Pindar (Pindaros) (c.522-c.442 î.e.n.) - poet liric grec.

Pinel, Philippe (1745-1826) - psihiatru francez.

Pisistrate (Peisistratos) (c.600-c.527 î.e.n.) - tiran atenian.

Piso, Lucius Calpurnius (sec. 1 î.e.n.) - om de stat roman, devenit consul în anul 58 î.e.n.

Pitagora (Pythagoras) (c.580-c.500 î.e.n) - filozof şi matematician grec.

Platon (Platonos) (c.427-c.347 î.e.n.) - filozof grec, unul dintre cei mai mari gînditori ai antichităţii, discipol al lui Socrate.

Plaut (Titus Maccius Plautus) (c.250-c.184 î.e.n.) - poet comic roman.

Pliniu cel Bătrîn (Caius Plinius Secundus) (c.23-79 e.n.) - scriitor şi naturalist roman, autorul enciclopediei „Istoria naturală“.

Plutarh (Plutarchos, Plutarchus) (c.46-c.125) - scriitor şi filozof idealist grec, autorul lucrării „Vieţi paralele“. [i]

Poincaré, Henri (1854-1912) - matematician, fizician şi filozof francez.

Porfir (Porphyrios) [din Tyr] (c.232-c.305) - filozof neoplatonician grec.

Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807) - jurisconsult şi om de stat francez.

Ptolemeu al II-lea (Ptolemaios al II-lea Philadelphos) (c.309-246 î.e.n) - rege (283-243 î.e.n) al Egiptului elenistic.

Ptolemeu, Claudiu (Ptolemaios Claudios, Ptolemaeus Claudius) (sec. 2) - matematician, astronom şi geograf grec, autorul teoriei geocentrice. [i]

Protagoras [din Abdera] (c.485-c.410 î.e.n.) - filozof sofist grec.

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) - publicist, sociolog şi economist francez, unul dintre întemeietorii anarhismului. [i]

 

R

 

Renan, Ernest (1823-1892) - filozof idealist francez, istoric al creştinismului. [i]

Rhodes, Cecil (1853-1902) - om de afaceri şi om politic englez.

Ricardo, David (1772-1823) - economist englez, reprezentant al economiei politice clasice burgheze. [i]

Riemann, Bernhard (1826-1866) - matematician german.

Robespierre, Maximilien de (1758 -1794) - om politic francez, figură marcantă a revoluţiei burgheze din Franţa de la sfîrşitul sec. 18.

Rockefeller, John Davison (1839-1937) - om de afaceri nord-american.

Romanes, George (1858-1894) - naturalist şi psiholog englez.

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) - filozof iluminist, pedagog şi scriitor francez. [i]

Royer-Collard, Pierre Paul (1763-1845) - om politic şi filozof francez.

 

S

 

Saint-Foix, Germain-François Poullain de (1698-1776) - scriitor şi dramaturg francez.

Saint-Hilaire, Étienne Geoffroy (1772-1844) - naturalist francez.

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy (1760-1825) - socialist utopic francez. [i]

Saxo Grammaticus (c.1150-1220) - istoric danez.

Servius Tullius (578-535 î.e.n.) - rege legendar al Romei antice.

Smith, Adam (1723-1790) - economist englez, reprezentant al economiei clasice burgheze. [i]

Socrate (Sokrates) (470-399 î.e.n.) - filozof idealist grec.

Sofocle (Sophokles) (c.495-c.406 î.e.n) - poet tragic grec.

Solon (c.640-c.560 î.e.n.) - om de stat, legiuitor şi poet atenian.

Sorbière, Samuel de (1615-1670) - filozof şi traducător francez.

Spencer, Herbert (1820-1903) - filozof, sociolog şi psiholog englez.

Spencer, Walter Baldwin (1860-1929) - biolog şi antropolog australian.

Steller, Georg Wilhelm (1709-1746) - botanist, zoolog şi explorator german; şi-a desfăşurat activitatea în Rusia.

Stephenson, George (1781-1848) - inginer englez, a construit prima cale ferată publică ce folosea locomotive cu aburi.

Stirner, Max (Johann Kaspar Schmidt) (1806-1856) - filozof german.

Stobeu (Ioannes Stobaios, Stobaeus) (sec. 5 e.n.) - scriitor grec, autorul celei mai ample antologii a antichităţii, Anthologion (Florilegiu).

Strabon (c.60 î.e.n - c.25 e.n) - geograf şi istoric grec.

Synesius (c.373-c.414) - filozof şi episcop creştin grec.

 

T

 

Tacit (Publius Cornelius Tacitus) (c.54-c.120) - istoric şi om politic roman.

Tannery, Paul (1843-1904) - matematician şi istoric francez.

Teofrast (Theophrastos) [din Eresos] (c.371-c.287 î.e.n.) - om de ştiinţă şi filozof grec.

Teognis (Theognis) [din Megara] (sec. 6 - sec. 5 î.e.n.) - poet elegiac grec.

Tertulian (Quintus Septimius Florens Tertullianus) (c.155-c.222) - teolog creştin roman.

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) - istoric şi om de stat francez. [i]

Tirteu (Tyrtaios) (sec. 7 î.e.n.) - poet elegiac grec.

Titus Livius (59 î.e.n - 17 e.n.) - istoric roman.

Tucidide (Thukydides) (c.460-c.400 î.e.n.) - istoric grec, autor al monografiei Războiul peloponesiac. [i]

Turgot, Anne Robert Jacques (1727-1781) - economist şi om politic francez.

Tylor, Edward Burnett (1832-1917) - antropolog evoluţionist englez.

 

U

 

 

V

 

Vandervelde, Émile (1866-1938) - om politic social-democrat belgian.

Varro Marcus Terentius (116-27 î.e.n) - scriitor roman.

Vasile [cel Mare] (Basileios) (c.330-379) - teolog şi scriitor grec.

Velleius Paterculus (c.20 î.e.n. - c.31 e.n.) - istoric roman.

Vercingetorix (c. 82-46 Ó.e.n) - conducătorul răscoalei triburilor celtice din Galia Ómpotriva Imperiului Roman (52 Ó.e.n).

Vico, Giovanni Battista (Giambattista) (1668-1744) - filozof italian, unul dintre întemeietorii filozofiei istoriei.

Vitruviu (Marcus Vitruvius Pollio) (c.80 - c.20 î.e.n) - arhitect, inginer constructor şi scriitor roman.

Vergiliu (Publius Vergilius Maro) (70-19 î.e.n) - poet roman, autor al „Eneidei“.

Volney (Constantin-François Chasseboeuf de) (1757-1820) - filozof şi orientalist francez.

Voltaire (François-Marie Arouet) (1694-1778) - gînditor şi scriitor iluminist francez.

 

W

 

Ward, Artemus (pseud. lui Charles Farrar Brown) (1834-1867) - scriitor nord-american.

Wilkinson, John Gardner (1797-1875) - scriitor, călător şi egiptolog englez.

Wycliffe, John (c.1320-1384) - teolog englez.

 

X

 

Xenofon (Xenophon) (c.430-c.355 î.e.n.) - scriitor şi istoric grec.

 

Y

 

 

Z

 

Zeller, Eduard (1814-1908) - istoric german al filozofiei.

Zenon [din Citios (Citium)] (c.336-c.264 î.e.n.) - filozof grec, întemeietorul şcolii stoice.

 

 

 

 
 
 
 
 
          MIA Sageata Secţiunea română Sageata Paul Lafargue Sageata Determinismul economic al lui Karl Marx