Casa din Simbirsk (azi Ulianovsk)
în care a locuit familia Ulianov din 1870 pînă în 1875.
Fotografie

 

 


Lista de ilustraţii  |  Ilustraţii
Amintiri despre Lenin
Biografie  |  Tabel cronologic  |  Lenin