Operele lui K. Marx şi F. Engels pe care V. I. Lenin
le-a studiat în anii tinereţii

 

 


Lista de ilustraţii  |  Ilustraţii
Amintiri despre Lenin
Biografie  |  Tabel cronologic  |  Lenin