Capitalul, Volumul I

Prefaţă şi postfaţă la ediţia franceză

 

Londra, 18 martie 1872

Către cetăţeanul Maurice La Châtrei)

Stimate cetăţean!

Sînt de acord cu ideea d-voastră de a publica traducerea „Capitalului“ în fascicule periodice. În această formă lucrarea va fi mai accesibilă clasei muncitoare, şi pentru mine acest considerent este mai important decît oricare altul.

Acesta este un aspect, dar există şi un altul: metoda de cercetare pe care am folosit-o eu şi care nu a fost încă aplicată la problemele economice face ca lectura primelor capitole să fie destul de anevoioasă. Există primejdia ca publicul francez, întotdeauna nerăbdător să ajungă la concluzia finală şi dornic să cunoască legătura dintre principiile generale şi problemele care îl preocupă direct, să piardă interesul pentru această carte dacă, începînd s-o citească, nu va putea să continue lectura pînă la capăt.

Tot ce pot să fac este să atrag atenţia de la bun început cititorilor dornici de adevăr asupra acestui neajuns. Drumul spre ştiinţă nu este pietruit, şi numai cei care nu se sperie de osteneala urcuşului pe cărările ei abrupte pot nădăjdui că vor ajunge pe culmile ei luminoase. Primiţi stimate cetăţean, asigurarea devotamentului meu.

Karl Marx

 

 

Către cititori

D-l J. Royi) şi-a propus să dea o traducere cît se poate de exactă, chiar textuală; el şi-a îndeplinit sarcina cu scrupulozitate. Dar tocmai această scrupulozitate exagerată m-a obligat să fac modificări redacţionale pentru a face lucrarea mai accesibilă cititorului. Aceste modificări făcute de la o zi la alta, întrucît cartea a apărut în fascicule, nu au fost făcute cu aceeaşi grijă, din care cauză stilul nu este unitar.

După ce am început această muncă de revizuire, m-am văzut în situaţia de a face acelaşi lucru şi în textul de bază al originalului (ediţia a doua germană), pentru a simplifica unele pasaje, a completa altele, a da materiale istorice sau statistice suplimentare, a adăuga anumite observaţii critice etc. Oricare ar fi deci lipsurile de ordin literar ale acestei ediţii franceze, ea posedă o valoare ştiinţifică independentă de original şi ar trebui consultată chiar şi de către cititorii care cunosc limba germană.

Mai jos sînt reproduse pasajele din postfaţa la ediţia a doua germană care se referă la dezvoltarea economiei politice în Germania şi la metoda folosită în această lucrare*.

 

Karl Marx

Londra, 28 aprilie 1875

 

 

 


 

* Vezi volumul de faţă, p. 19—28. — Nota red.