Живојин Павловић

Биланс совјетског термидора: приказ и открића о делатности и организацији Стаљинског терора


Написано: 1940. године
Први пут издато : Живојин Павловић, Биланс совјетског термидора: приказ и открића о делатности и организацији Стаљинског терора, Београд, 1940. године
Извор: Живојин Павловић, Биланс совјетског термидора: приказ и открића о делатности и организацији Стаљинског терора, Народна књига - Алфа, Београд, 2003. година, ISBN 86-331-1057-1
Интернет верзија: Марксистичка интернет архива (marxists.org), 2008. године
OCR / HTML: Стеван Гостојић, 2008. године


 

Увод 
I  Демократија и право критике у партији
II  Стрељање државника, официра и виших чиновника
III Стрељање партијских функционера
IV Коминтерна и стране партије
V Истина о процесима у Совјетској Русији