Yhdysvaltain suomalainen sosialistijärjestö

Edustajakokouksen pöytäkirja

1909


Julkaistu: 1909
Lähde: »Kolmannen Amerikan Suomalaisen Sosialistijärjestön pöytäkirja». A. S. S. Järjestön Toimeenpanevan komitean kustantama. Fitchburg (Mich.), ei julkaisuvuotta
Skannaus: Kansalliskirjasto
OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 


[1] Teoksen nimestä huolimatta kyseessä on SSJ:n toinen, ei kolmas edustajakokous. MIA:n Early American Marxism -arkiston Finnish Federations -sivun mukaan Hancockin kokous on järjestön toinen, ja vuonna 1912 järjestetty kokous sen kolmas; jälkimmäisestä julkaistu pöytäkirja on lisäksi otsikoitu "suomalaisen sosialistijärjestön kolmannen edustajakokouksen pöytäkirja".
Asia käy välillisesti ilmi myös tässä julkaistun teoksen sivuilta 14–31, joilla Victor Watia esittelee toimeenpanevan komitean kuluneen kolmivuotiskauden (1907–1909) toimintakertomuksen. Edellinen hänen mainitsemansa kokous on v. 1906 Hibbingin perustamiskokous.
Elis Sulkanen nimeää Hancockin v. 1909 kokouksen kolmanneksi (Amerikan Suomalaisen Työväenliikkeen historia, 1951, s. 143), ilmeisesti teoksen nimen perusteella; hän ei käsittele muita valtakunnallisia edustajakokouksia Hibbingissä järjestetyn perustamiskokouksen ja Hancockin "kolmannen" edustajakokouksen välillä (s. 89–143). Smithvillen edustajakokouksen 1912 hän nimeää "järjestön neljänneksi edustajakokoukseksi" (s. 151).
Leo Mattsonin toimittamassa kirjassa amerikansuomalaisen työväenliikkeen historiasta (Neljäkymmentä vuotta, 1946) viitataan useita kertoja vain "Hancockin kokoukseen" erittelemättä sen järjestyslukua, mutta 1912 järjestetty Smithvillen kokous kuitenkin nimetään "järjestön kolmanneksi edustajakokoukseksi" (s. 80).