Vilho Boman

1883–1934


Vilho BomanBoman, Wilho, s. Kuopiossa heinäk. 12 p:nä 1883 sekatyömiehen poikana, kävi kansa- ja käsityökoulun; viilarina; valokuvaajana; saapui Yhdysvaltoihin vuosisadan alussa, matkusti räätäliliikkeen agenttina, puhui sosialismista, perusti osastoja ja palasi Suomeen 1908. B. oli eduskunnassa sos.-dem. edustajana; palasi Yhdysvaltoihin 1910; 1914 suuntataistelussa sosialistipuolueen huomattu edustaja; vaikuttava puhuja, luennoitsija: Raivaajan toimituksessa toistakymmentä vuotta; 1919 hajaannuksessa liittyi kommunisteihin, oli järjestön agitaationiosaston hoitajana; Työmiehen toimituksessa; erosi »bolsheviseerauksen» aikana 1928. Elämänsä viimeisinä vuosina B. toimi hierojana ja sairasvoimistelun johtajana.
Elis Sulkanen: Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia (1951), s. 487.

Jos olisimme tulleet siihen tulokseen, että suuri luonto ei voi tarjota ihmislapsilleen parempia elämisen ehtoja kuin mitä nyt on, niin silloin meillä ei olisi mitään syytä napista nykyistä järjestelmää vastaan. Mutta me olemme huomanneet, että luonto tarjoaa ehtymättömistä varastoistaan ihmisille satumaiset määrät kaikenlaisia elintarpeita, tarve- ja nautintoaineita. Samoin olemme huomanneet, että nykyiset tuotantovälineet ja kulkuneuvot ovat niin pitkälle kehitettyjä, että kaikilla ihmisillä olisi kohtuullisen määrän työtä tehtyään kylliksi paljo kaikkia elämisen välineitä. Ja siitä huolimatta toiset kärsivät kaikenlaista puutetta, toisten sortuessa kaikenlaisten elintarpeiden ja nautintoaineiden paljouden alle.
Tällaiseen tulokseen on johtanut kapitalistinen järjestelmä ja sen ylläpitämä omistusjärjestelmä. Jokaisen työläisen, olipa hän muutoin mitä mielipidettä tahansa, sydän ja omatunto huutaa: sellainen yhteiskuntajärjestelmä on väärä, sellainen järjestelmä on tuomittu häviämään. Mutta kuinka väärä kapitalistinen järjestelmä onkin, se ei häviä eikä muutu omantunnon äänen huudoista ja sydämen rukouksista. Se häviää vain kapitalistiluokan kukistamisen kautta. Kun kapitalistiluokka pitää yllä luokkaherruuttaan aineellisin keinoin henkisten keinojen ohella, niin täytyy työläistenkin taistella väärää järjestelmää vastaan aineellisin keinoin.
— Vilho Boman: Suomalaiset Lännen kultalassa (1921)


Teoksia: