Moses Hahl

1879–1928


Moses HahlHahl, Moses, s. »proletaarimaisesti saunassa» Liperin pitäjässä 1879; käynyt hiukan kansakoulua; poikasena oli vuoden suutarinopissa, paimenessa, sanomalehti- ja konttoripoikana ja lopuksi konetyömiehenä Suomessa ja Amerikassa. H. saapui Amerikkaan 1903. H. oli ensimmäisiä kiertäviä sos. agitaattoreita, perusti osastoja ja kirjoitti sanomalehtiin ja julkaisuihin; oli perustamassa S. S. Järjestöä ja toimi siinä johdonmukaisesti sosialidemokraattista katsantokantaa puolustavasti. H. oli lahjakas tutkijaluonne; oli Raivaajan, Säkenien, Työkansan ja Työmiehen toimittajana; opettajana monilla kursseilla; teki useita luento- ja puhujamatkoja; julkaisi suuren joukon novelleja, useita näytelmiä ja kehitysoppia selittävän teoksen. Elämänsä viimeisinä vuosina H. harjoittimaan viljelystä Mainen valtiossa.
Elis Sulkanen: Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia (1951), s. 488.

Ainoa minkä kapitalismi huippuunsa kehittyneenä kykenee saamaan aikaan on se, että se saattaa joka ainoan ei kapitalistin palkkatyöläiseksi, mutta sitä edemmäksi ei se voi mennä. Ostokyvyttömäksi se on jo saattanat osan kansasta vaan koko kansalle ei se sitä voi tehdä. Palkkatyöläiseksi saattaa se kaikki pienomistajatkin sentähden kun se on anastanut luonnonrikkauksien yli kontrollivallan. Mutta juuri sentähden, kun näitä rikkauksia ei voidä pitkiksi ajoiksi varastoihin koota, on kansan ostokyvyttömäksi tekeminen mahdottomuus. Sillä kapitalismi ei elä ilman palkkatyöläisiä s. o. ilman ostokykyisiä ihmisiä. Ja siksi kuuluu itsensä kapitalismin luonteeseen, että sen täytyy säilyttää palkkatyöläisten luokka ostokykyisenä, aivan yhtä hyvin kuin sekin että se tahtoo kaikki vielä itsenäisessä asemassa olevat ihmiset tehdä palkkatyöläisiksi.
Siis mitään automaattisesti toimivaa taloudellista pakkolakia, joka kapitalismin kumoaisi, ei ole olemassa, vaan on kumoava vaikutin löydettävissä ainoastaan luokkataistelusta. Se on se ainoa varma tekijä taloudellisten epätasaisuuksien poistamiseksi.
— Moses Hahl: Uudempi kansantalous (1906)


Teoksia: