Vladimir Lenin

Teokset


Osa 39

Imperialismi-vihkot


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 39. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Kustannusliike Edistys, Moskova—Petroskoi [ei julk. vuotta].
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
»α» (»alfa») vihko 3–47
  Sisältö 3
  Alustelma artikkeliin taistelusta »suota» vastaan (merkintöjä kautskylaisuudesta) 4
  Kirjallisuusviitteitä 5
  Ravesteijn Balkanin ongelmasta 6
  Werner keskittymisestä Ruhrin vuoriteollisuudessa 7
  Meyer (pääoman sijoitus) ja kirjallisuusviitteitä 9
  Liefmann Frankfurtin metallikaupasta 10
  Porvarilliset oppineet taistelusta imperialismia vastaan 12
  Moride. »Toiminimet haaraosastoineen» 13
  Kirjallisuusviitteitä 14
  Schilder. »Maailmantalouden arkiston» 5. osa 15
  Merkintöjä »Nashe Slovosta» 16
  Kirjallisuusviitteitä 16
  Osakeyhtiöiden pääomien määrät 18
  Kestner. »Järjestymispakko» 18
  Wieniläinen »Työväenlehti» Wienin pankeista 22
  »Amerikan akatemian annaalit» 22
  Kirjallisuusviitteitä 24
  Stillich. »Raha ja pankkitoimi» 26
  Liefmann. »Kartellit ja trustit» 29
  »Yhteiskuntatalouden perusteista» 31
 
»β» (»beta») vihko 48–177
  Sisältö 48
  Dietzel, Schumpeter, Vogelstein 49
  Kirjallisuusviitteitä 50
  Otteita »Die Bank» aikakauslehdestä 51
  Kirjallisuusviitteitä 68
  Arvopaperitilastoa 68
  Grunzel. »Kauppa-, maksu- ja taloustase» 70
  Schilder. »Maailmantalouden kehitystendenssit», 1. osa 70
  Hildebrand. »Teollisuuden etc.» 85
  P. Tafel. »Pohjois-Amerikan trustit etc.» 88
  Huomautus K. Kautskysta versus imperialismi 91
  E. Agahd. »Suurpankit ja maailmanmarkkinat» 92
  Ballod. Tilastoa 111
  Otto. Saksalaiset pankit valtameren toisella puolen 112
  Diouritch. Saksalaisten pankkien ekspansio ulkomailla 113
  Kaufmann. Ranskan pankit 116
  Hegemann. Ranskan pankit 118
  Hulftegger. »Englannin pankki» 119
  Jaffé. Englannin pankit 119
  Mehrens. Ranskan pankit 120
  Wallich. Saksan pankkien keskittyminen 120
  Zollinger (kansainvälinen tase) ja Neymarck 121
  Taylor. »Liikkeen johto» 126
  Seubert. »Taylorin järjestelmän käytännöstä» 130
  Gilbreth. »Liikkeen tutkiminen» 132
  Jeidels. »Saksalaisten suurpankkien suhde teollisuuteen» 134
  Stillich ja »Maailmantalous». Kirjoitus 148
  Otteita »Die Bank» aikakauslehdestä 149
  Huomautuksia ((finanssipääomasta yleensä)) 169
  Tschierschky. »Kartelli ja trusti» 171
  Heymann. »Sekatuotantolaitokset» 172
  Imperialismikysymykseen 175
 
»γ» (»gamma») vihko 178–233
  Sisältö 178
  Hoeniger. »Saksan sotalaitoksen taloudellinen merkitys» 178
  Théry. »Taloudellinen Eurooppa» 179
  Montesquioun ja Estèven teoksia ja Revere'in artikkelia koskevia huomautuksia 180
  Lescure. »Säästötalletukset Ranskassa» 181
  Hishida. »Japanin kansainvälinen suurvalta-asema» 182
  Kirjallisuusviitteitä englantilaisista teoksista ja »Conradin vuosikirjoista» 183
  Patouillet. »Amerikan imperialismi» 184
  Amerikan imperialismia koskevia Patouillefn kirjallisuusviitteitä 187
  Moos. »Ranskan luottolaitokset ja Ranskan ja Englannin ulkomaiset pääomansijoitukset» 189
  Kouznietsow. »Sivistys- ja kielitaistelu Keski-Aasiassa» 190
  Uutta kirjallisuutta »Conradin vuosikirjoista» 191
  Louis Bruneau. »Saksa Ranskassa» 193
  Kirjallisuusviitteitä »Vuosikirjoista» (Conradin) 194
  Lysis. »Finanssioligarkiaa vastaan Ranskassa» 195
  Macrostyn, Baumgartenin ja Meszlényn sekä Berglundin teoksia koskevia huomautuksia 197
  Hubert. »Saksan aktiivisuus» 198
  Bérard. »Englanti ja imperialismi» 199
  Lair. »Saksan imperialismi» 200
  Briefs. »Spriikartelli» 201
  Goldschmidt. »Saksan kivihiiliteollisuuden keskittymisestä» 202
  Russier. »Oseanian jako» 203
  Vogelstein. »Nykyaikaisen suurteollisuuden kapitalistiset organisaatiomuodot» 204
  »Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena» kirjan jäsennys 206
  Lisäyksiä kirjan jäsennykseen 215
  Kirjan eri lukujen jäsennyksiä 216
  Kirjan yleinen jäsennys ja sisällysvariantteja 217
  Tonnelat. »Saksan ekspansio Euroopan ulkopuolella» 219
  Driault. »Valtiollisia ja yhteiskunnallisia probleemeja» 220
  Colson. »Talouden elimistö ja yhteiskunnan sekasorto» 221
  Redslob. »Riippuvaisuussuhteessa olevat maat» 222
  Artikkeleista »'Aseistariisuutumis'-tunnuksesta» ja »Proletaarisen vallankumouksen sotilaallinen ohjelma» 223
  Zakin kirjasta »saksalaisten ja saksalaisen pääoman osallistuminen venäjän teollisuuteen» 225
  Paul Louis. »Essee imperialismista» 226
  Hill. »Euroopan kansainväliseen kehitykseen liittyvän diplomatian historia» 228
  Morris. »Kolonisaation historia» 228
 
»δ» (»delta») vihko 234–249
  Sisältö 234
  Steffen. »Maailmansota ja imperialismi» 234
  Oppenheimer. »Englannin imperialismi» 240
  Henger. »Ranskalaiset pääomansijoitukset» 240
  Kautsky 1914 ja 1915 (imperialismista, sodasta ja sosialidemokratiasta) 241
  Ischchanian. »Ulkomaiset ainekset Venäjän kansantaloudessa» 247
  Pannekoek. »Valtion menojen kattamisongelma ja imperialismi» 247
 
»ε» (»epsilon») vihko 250–263
  Sisältö 250
  Pääomia ulkomailla 250
  Ulkomaiset pääomat: Arndt 251
  Kirjallisuutta 251
  »The Economist» sodasta 252
  Sosialipatrioottien perusteluja 252
  »The Daily Telegraph», marraskuun 17 pnä 1914 253
  Sotaan osallistuvien ja osallistumattomien maiden asukasluku ja pinta-ala 254
  »The Economist» sodasta ja »Daily Telegraph» 255
  Bibliografisia muistiinpanoja ja kirjallisuusviitteitä 259
  Hiili ja rauta 260
  Trade unionien johtomiehet 261
 
»ζ» (»zeta») vihko 264–301
  Sisältö 264
  Harms. »Maailmantalous» 264
  Supan. »Euroopan valtioiden siirtomaiden alueellinen kehitys» ja Otto Hübnerin »Maantieteelliset tilastotaulukot» 272
  Molemminpuolisia syytöksiä 284
  »Kirjoituksia tekniikasta» 285
  Junius. »Sosialidemokratian kriisi» 286
  »Sosialistit ja rauha» 292
  »Le Temps» lehden kirjoituksista 293
  Brauer saksalaisista etwa »tappiontoivojista» 293
  »Le Tempsin» artikkeleista ja kirjoituksista 295
  Artikkeli »Amerikkalaiset sotatarvikkeiden hankkijat» 296
  »The Daily Telegraph», 22. ja 23. huhtikuuta 1915 297
  »Der Tag» lehdessä julkaistut Hugo Böttgerin artikkelit 298
  »The Economist» lehden artikkeli »Sodan tarkoitusperät» 299
  »Geneven lehti», 7. huhtikuuta 1915 299
  Lloyd George neljästä miljardista punnasta 300
 
»η» (»eta») vihko 302–310
  Sisältö 302
  K. Kautsky. »Kansallisvaltio etc.» 302
  Lensch. »Saksan sosialidemokratia ja maailmansota» 303
  O. B:n artikkeli »Euroopan valtioliittoko?» 307
  Finanssipääoma Venäjällä 308
  Sotaa käsittelevä Barronin kirja 309
  Lenz nykyisestä sodasta 310
 
»θ» (»theta») vihko 311–351
  Sisältö 311
  Hilferding. »Finanssipääoma» 311
  Sähkötrusti 316
  Emitointitilastoa 319
  Riesser. »Saksan suurpankit ja niiden keskittyminen» 321
 
»ι» (»iota») vihko 352–384
  Sisältö 352
  Liefmann. »Osake- ja rahoitusyhtiöt» 352
  »Die Neue Zeit», 1911 (sodasta NB) ja 1912 (muun muassa Euroopan Yhdysvalloista) 361
  »Finanssi-arkisto»: 1915 365
  Emitointitilastoa. Eggenschwyler. Crohn (Argentiinasta) 366
  Walter Zollinger. »Kansainvälisten arvonsiirtojen bilanssi» 366
  Calmes. »Uusin kirjallisuus pääomansijoituksesta» 367
  Paishin artikkeli »Kuninkaallisen tilastoyhdistyksen aikakauslehdessä». Tammikuu 1911 368
  Mühlhaupt. »Maitokartelli» 371
  Kapitalistien liitot sodasta 375
  Crammond. Englanti ja Saksa 378
  Sale. Japani versus Englanti 381
  Artikkeli »Euroopan finanssisopimukset ja sotavelat» 384
 
»κ» (»kappa») vihko 385–417
  J. A. Hobson. »Imperialismi» 385
 
»λ» (»lambda») vihko 418–442
  Sisältö 418
  Sembat. »Saatte kuninkaan, ellette turvaa rauhaa» 418
  Luettelo Schulze-Gaevernitzin kirjasta »Brittiläinen imperialismi» otetuista lainauksista 426
  Schulze-Gaevernitz. »Brittiläinen imperialismi» 427
 
»μ» (»my») vihko 443–478
  Sisältö 443
  Schwarz. »Suurvaltojen finanssijärjestelmät» 443
  »Vorwärts» n:o 103, 13. huhtikuuta 1916 444
  Calwer. »Johdatus maailmantalouteen» 446
  »Kansainvälisen tilastoinstituutin bulletiini» 449
  Bartholomew. »Maailmankaupan atlas» 450
  »Vilja maailman tavaranvaihdossa» 456
  Rautatiet 466
  Aikakausjulkaisu »Die Bank» 473
  Rautateitä koskevaan laskelmaan 474
 
»ν» (»ny») vihko 479–525
  Sisältö 479
  »Maailmanpoliittinen katsaus» 479
  Plehn. »Maailmanpolitiikka» 480
  Wegener. »Nykyinen Intia» 480
  Engels. »Voiko Eurooppa aseistariisuutua?» 482
  Marx. »Paljastuksia Kölnin kommunistijutusta» ja Engelsin johdanto 486
  Engels. »kansainvälisiä aiheita käsitteleviä kirjoituksia 'Volksstaat' lehdestä» 486
    Esipuhe 1894 486
    »Bakuninilaiset työssä» 487
    »Puolalaisten julistus» 487
    »Venäjän sosiaalikysymyksestä» 488
  Laufenberg. »Organisaatio, sota ja kritiikki» 489
  Wirth. »Nykyajan maailmanhistoria» 493
  Taulukko: Siirtomaavaltaukset ja sodat 494
  Nuoregyptiläisten kongressi 508
  Tardieu. »Ranska ja liitot» 508
  Mévil. »Frankfurtin rauhasta Algecirasin konferenssiin» 510
  »Politiikan käsikirja» 510
  »Saksa ja maailmansota» 511
    Franke. »Suurvallat Itä-Aasiassa» 512
    Oncken. »Sodan esihistoriaa» 513
  Adler. »Imperialistista sosiaalipolitiikkaa» 514
  Siegfried. »Uusi Seelanti» 516
  Hoetzsch. »Venäjän Turkestan» 518
  Kiinan sosialistinen liike 522
  Nahas. »Egyptiläisen fellahin taloudellinen ja sosiaalinen asema» 522
  »Die Neue Zeit», XXX, 1 523
    Kautsky. »Joukkojen toiminta» 523
    Link. »Ovatko säästöpankit hyväntekeväisyyslaitoksia?» 523
  Valtioiden väestöä koskevia laskelmia 523
 
»ξ» (»ksi») vihko 526–559
  Sisältö 526
  Otteita sanomalehdistä 526
  Bernhardi. »Saksa ja tuleva sota» 530
  Ruedorffer. »nykyisen maailmanpolitiikan peruspiirteet» 535
  Mackay. »Kiina, keskivälin tasavalta. Sen ongelmat ja näköalat» 543
  Lucas. »Suuri Rooma ja Suuri Britannia» 547
  Belger. »Sosialidemokratia sodan jälkeen» 549
  Rohrbach. »Miksi tämä on saksalaisten sotaa!» 551
  Waltershausen. »Pääomien ulkomaille sijoittamisen kansantaloudellinen järjestelmä» 551
  Hennig. »Maailman liikenneyhteydet» 556
  Helfferich. »Saksan kansanvarallisuus» 557
  Cromer. »Muinainen ja nykyaikainen imperialismi» 558
 
»ο» (»omikron») vihko 560–624
  Sisältö 560
  »Schmollerin vuosikirja», 1915, I vihko 562
  Marx. Internationalea käsittelevä artikkeli vuodelta 1878. Huomautus kansakuntien itsemääräämisestä 563
  Baselin manifesti ja Chemnitzin päätöslauselma 564
  Aikakauslehti »Yhdenvertaisuus», 5. elokuuta 1914 565
    »Sota sodalle» 565
    »Proletaarinaiset, olkaa valmiina!» 565
    »Poliittinen katsaus» 566
  Delbrück. »Hallitus ja kansan tahto» 567
  »Kansan ääni» (Chemnitz) 569
    »Kumpaakin Juniusta vastaan» 569
    »Aivan oikein» 570
  »Bremenin Kansalaislehti» 571
    »SIS ja 'Internationale'-ryhmä» 571
    Henke. »Ei ole yhtäläistä, mutta samaa» 573
    »Vielä muuan bremeniläinen julkaisu» 573
  Miliisiä koskevaa kirjallisuutta 573
  Lensch miliisistä (1912) 575
  Engels Englannin työväenluokasta 575
  Bürkli. »Sotalaitoksemme demokratisointi» 576
  Kautsky 1910 ja 1912 576
    Kautsky. »Kööpenhaminan kongressi» 576
    Kautsky. »Vielä kerran aseistariisunnasta» 577
  Kautsky uskonnosta 577
  Amerikan sosialistit ja neekerit 577
  Kirjallisuusviitteitä 578
  Belfort-Bax imperialismista (1900) 578
  Debsistä 579
  Sveitsin italialaiset ja puolalaiset työläiset 580
  Kanadan työväenliike 580
  Lissagaray. »Vuoden 1871 kommuunin historia» 581
  Monopolit ja tekniikka 581
  Lensch. »Sosialidemokratia, sen loppu ja menestys» 582
  Perrin de Boussac. »Siirtomaa-armeijasta» ja »Työn bibliografia» 585
  Chemnitzin »Kansan ääni» 585
    »Puolueen pettäminen on maanpetos» 585
  »Leipzigin Kansanlehti» 587
    Puolueasioita 587
  Marx ranskan vapaussodasta (I. 1871), Irlannista, tulevasta sodasta (v. 1874) 589
  Ulbricht. Kansallisuudet ja imperialismi 590
  Uuden historian »kaudet» 598
  Aikakausjulkaisu »Taistelu» 598
    Adler ja Renner 598
    Hilferding (kautskylaisia katsomuksia) 600
  Engels ja Marx Englannin työläisistä 602
  Kautsky. »Patriotismi, sota ja sosialidemokratia» 604
  Bauer. »Kansallisuuskysymys ja sosialidemokratia» 604
  Grumbach. »Zimmerwaldin-Kienthalin hairahdus» 606
  Engels. Kirjeitä Sorgelle 607
  Aikakauslehti »Kello» 609
    Ernst Heilmann. »Kiistan olemus» 609
  W. Liebknecht ja Marx. (Kirje W. Liebknechtille vuodelta 1878) 611
  Japanilaiset ja Amerikan työläisten shovinismi 613
  Greulich ja »Grütlianer» 614
    Greulich. »Avoin kirje Hottingenin Grütli-liitolle» 614
    »Kiviä leivän asemesta!» 615
    »Periaatteellisesti eriävää arvostelua» 615
    »Välillämme ei ole mitään periaatteellista erimielisyyttä!» 616
    »'Nationalistiset akanat' erotetaan 'internationaalisista sosialistisista nisuista'» 616
    »Esitelmän teesit» 616
    »Ulkomaalaisten kansalaistaminen» 616
    »Puolueko vai Grütli-liitto?» 617
    »Ammattiyhdistykset ja sotiiaskysymys» 617
  »Sveitsin metallityöläisten lehti» 618
    E. Th. »Katsaus» 618
    »Katsaus. (Toinen näkökanta)» 619
  »Uusi Reinin lehti» 619
  Saint-Simonin lausunto 624
 
»Brailsford» vihko 625–641
  Sisältö 625
  Brailsford. »Teräksen ja kullan sota» 625
 
»Marxilaisuus ja imperialismi» vihko 642–657
  Sisältö 642
  Mehring. »Uusia elämäkerrallisia tietoja Marxista ja Engelsistä» 642
  »Ulkomaalaiset palkkojen polkijat ja Internationalen suhde heihin» 646
  Seeley. »Englannin ekspansio» 648
  P. Dehn. »Saksan siirtomaa- ja maailmanpolitiikasta» 651
 
»Imperialismi» vihko 658–669
  Sisältö 658
  Reventlow. »Saksan ulkopolitiikka 1888–1913» 658
  Kautsky. »Sosialismi ja siirtomaapolitiikka» 659
  Engels. Vuoden 1882 syyskuun 12:ntena päivätty kirje 660
  Quadflieg. »Venäjän valloituspolitiikka 1774–1914» 662
 
»Egelhaaf» vihko 670–696
  Egelhaaf. »Uusimman ajan historia» 670
  Tärkeimmät taitekohdat suurvaltojen kansainvälisessä politiikassa vuosien 1870–1871 jälkeen 675
  Likipitäinen tiivistelmä vuoden 1870 jälkeisistä maailmanhistorian tapahtumista ((Egelhaafin ja muiden lähdeteosten mukaan)) 678
  Taulukon »Likipitäinen tiivistelmä vuoden 1870 jälkeisistä maailmanhistorian tapahtumista» alustava jäsennys 696
 
Vihkosta »Itävallan maataloustilastoa» ynnä muuta 697–709
  Siirtomaiden jakautuminen imperialististen valtioiden kesken 697
 
Vihko Persiaa koskevaa aineistoa 710–720
  Sisältö 710
  Demorgny. »Persian-kysymys ja sota» 710
  Jaeger. »Persia ja Persian-kysymys» 713
 
Erinäisiä muistiinpanoja vuosilta 1912–1916 721–762
  Syndikaatteja käsittelevän artikkelin jäsennys 723
  Vuoriöljyn tuotanto ja hinnat Amerikassa 724
  Bebel Saksan ja Venäjän sodasta 725
  »Die Neue Zeit», 1912/1913 726
  Kirjoitus: Oman maan tappiosta imperialistisessa sodassa 726
  Esitelmään »Imperialismi ja kansakuntien itsemääräämisoikeus» 727
  Kansallisuuskysymykseen 727
  Alustava jäsennys 728
  Teesit 730
  Imperialismi ja kansakuntien itsemääräämisoikeus (konsepti) 731
    I. Taloudelliselta kannalta 731
    II. Historialliselta kannalta 732
    III. Poliittiselta kannalta 732
    IV. Valtioiden rajojen kannalta 732
    V. Proletariaatin kansainvälisen luokkataistelun kannalta 733
    VI. »Käytännöllinen toteuttamismahdollisuus» 733
    VII. Sotilaalliselta kannalta 733
    VIII. Taistelu sosialishovinismia vastaan 734
    IX. Vertaus avioeroon 734
    X. Weillin tapaus 734
    XI. Liberaalisen porvariston suhde 734
    XII. VSDTP:n kokemus 734
    XIII. Marxin ja Engelsin esimerkki 735
    XIV. »Zimmerwaldin vasemmiston» »formula» 735
  E. Corradini. »Italialaista nationalismia» 735
  Nitti. »Ulkomainen pääoma Italiassa» 736
  R. Liefmann. »Lähentääkö sota meitä sosialismiin?» 736
  »Conradin vuosikirjat» 1915, 2. vihko. Elokuu 738
  »Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kirjoituksia» 738
  Hyvä kokoelma vertailtavia numerotietoja 740
  »Sosiali-imperialismi ja vasemmistoradikalismi» 744
  E. Rappard. »Kansalliseen sopimukseen» 744
  A. B. Hart. »Monroen oppi» 745
  Eug. Philippovich. »Monopolit» 746
  »Genèven lehti», huhtikuun 18 pnä 1916 746
  Kalin kulutus eri maissa 746
  »Yhteiskuntatieteellinen ja yhteiskuntapoliittinen arkisto» 747
  Artikkeliin »imperialismi ja sosialistisen liikkeen hajaannus» 748
    Jäsennys 748
    Imperialismin määrittelyyn 749
    Jäsennysvariantti 749
    Leuthner. »Venäläinen kansanimperialismi» 750
  Muistiinpanoja »Gazeta Robotniczan» »Imperialismia ja kansallisuussortoa koskevista teeseistä» 750
    Imperialismi ja suhtautuminen siihen 752
    Kautskylaisuutta koskevan artikkelin jäsennys 753
    Katkelma artikkelista 755
    Kirjallisuusluetteloita 755
    Zürichin kantoninkirjaston tilauskortteja 759
 
Huomautuksia 763–790
V. I. Leninin siteeraaman kirjallisuuden hakemisto 791–821
Nimihakemisto 822–834
 
Kuvat
V. I. Lenin. — 1917 XVIII–1
»β» (»beta») vihkon 107. sivu 48–49
»γ» (»gamma») vihkon 30. ja 31. sivu 208–209
»ζ» (»zeta») vihkon 3. sivu 268–269
»ξ» (»ksi») vihkon 20. sivu 541
 
Lataa Teosten 39. osa kokonaisena