Vladimir Lenin

Teokset


Osa 38

Filosofian vihkot


Suomennos: V. Bergman
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 38. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Kustannusliike Edistys, Moskova—Petroskoi [ei julk. vuotta].
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1895
Muistiinpanot Marxin ja Engelsin teoksesta »Pyhä perhe» 1–34
 
1903
F. Oberweg. »Läpileikkaus filosofian historiasta» 35
F. Paulsen. »Johdatus filosofiaan» 36–38
 
1904
Merkintö E. Haeckelin kirjojen »Elämän ihmeet» ja »Maailmanarvoitukset» arvostelusta 39
 
1909
Merkinnöt Sorbonnen kirjaston luonnontiedettä ja filosofiaa koskevista teoksista 40–45
Muistiinpanot Feuerbachin kirjasta »Luentoja uskonnon olemuksesta» 47–68
 
1914–1916
Muistiinpanot Hegelin kirjasta »Logiikan tiede» 69–195
  Ensimmäisen painoksen alkulause 71
  Toisen painoksen alkulause 73
  Johdanto: Logiikan yleiskäsite 78
  Oppi olemisesta 83–101
    Mistä tiede on aloitettava? 83
    Ensimmäinen jakso: Kvaliteetti (laatu) 85
    Toinen jakso: Kvantiteetti (määrä) 94
    Kolmas jakso: Mitta 97
  Oppi olemuksesta 102–131
    Ensimmäinen jakso: Olemus heijastumana itsessään 102 Toinen jakso: Ilmiö 118
    Kolmas jakso: Todellisuus 124
  Subjektiivinen logiikka eli oppi käsitteestä 132–195
    Käsitteestä yleensä 132
    Ensimmäinen jakso: Subjektiivisuus 140
    Toinen jakso: Objektiivisuus 148
    Kolmas jakso: Idea 155
Merkinnöt Hegelin »Logiikkaa» koskevien teosten arvosteluista 196–203
Muistiinpanot Hegelin kirjasta »Luentoja filosofianhistoriasta» 205–258
  Johdatus filosofian historiaan 207
  XIII osa. Filosofian historian ensimmäinen osa 209–226
    Joonialaisten filosofia 209
    Pythagoras ja pythagoralaiset 209
    Elealainen koulukunta 211
    Herakleitoksen filosofia 219
    Leukippos 222
    Demokritos 224
    Anaksagoraan filosofia 224
  XIV osa. Filosofian historian toinen osa 227–256
    Sofistien filosofia 227
    Sokrateen filosofia 230
    Sokraatikot 232
    Platonin filosofia 234
    Aristoteleen filosofia 237
    Stoalaisten filosofia 245
    Epikuroksen filosofia 245
    Skeptikkojen filosofia 252
  XV osa. Filosofian historian kolmas osa 257–258
    Uusplatonikot 257
    Hegel Platonin dialogeista 258
Muistiinpanot Hegelin kirjasta »Luentoja historianfilosofiasta» 259–269
  Hegel maailmanhistoriasta 268
Hegelin dialektiikan (logiikan) jäsennys. [Pienen logiikan (Ensyklopedian) sisällysluettelo] 270–272
Muistiinpanot Noelin kirjasta »Hegelin logiikka» 273–278
Arvostelusta, joka koskee J. Perrinin kirjaa »Tutkielma fysikaalisesta kemiasta. Periaatteet» 279
Peter Genoff. »Feuerbachin tieto-oppi ja metafysiikka» 280–283
Paul Volkmann. »Luonnontieteiden tieto-opilliset perusteet» 284
Max Verworn. »Biogeneettinen hypoteesi» 285–286
F. Dannemann. »Miten maailmankuvamme on syntynyt» 287–288
Ludwig Darmstaedter. »Luonnontieteiden ja tekniikan historian käsikirja» 289
Napoleon. »Ajatuksia» 290
Arthur Erich Haas. »Hellenismin henki nykyajan fysiikassa» 291
Theodor Lipps. »Luonnontiede ja maailmankatsomus» 292
Muistiinpanot Lassallen kirjasta »Efesolaisen Herakleitos Hämärän filosofia» 293–305
Dialektiikasta 307–315
Muistiinpanot aristoteleen kirjasta »metafysiikka» 317–325
Merkintö Feuerbachin ja Hegelin teosten niteistä 326
Muistiinpanot Feuerbachin kirjasta »Leibnizin filosofian esittelyä, kehittelyä ja arvostelua» 327–337
Tri Johann Plenge. »Marx ja Hegel» 338–340
Kirjoja koskevia merkintöjä 341–345
  F. Raab. »R. Avenariuksen filosofia» 341
  Perrin. »Atomit» 341
  Gideon Spicker. »Luonnontieteen suhteesta filosofiaan» 342
  Hegel. »Fenomenologia» 342
  Albrecht Rau. »Fr. Paulsen E. Haeckelistä» 343
  E. Haeckel. »Jumala-luonto» 344
  Uhde. »Feuerbach» 344
  A. Zart. »Maailmankaikkeuden rakennuskiviä: atomit, molekyylit...» 344
  Ruttmann. »Nykyaikaisen psykologian peruspäätelmät» 345
  Suter. »Richard avenariuksen filosofia» 345
J. Plengen kirjaa »Marx ja Hegel» koskevasta arvostelusta 346
R. B. Perryn kirjaa »Nykyiset filosofiset suuntaukset» koskevasta arvostelusta 347
A. Aliottan kirjaa »Idealistinen taantumus tiedettä vastustamassa» koskevasta arvostelusta 348
Machia koskevista Hilferdingin lausunnoista (kirjassa »Finanssipääoma») 349
 
1908–1911
Kirjoihin tehtyjä reunahuomautuksia 351–484
  G. V. Plehanov. »Marxilaisuuden peruskysymykset» 353–355
  Abel Rey. »Nykyaikainen filosofia» 356–410
  A. Deborin. »Dialektinen materialismi» 411–417
  V. Shuljatikov. »Kapitalismin puolustus länsieurooppalaisessa filosofiassa. Descartesista E. Machiin» 418–433
  G. V. Plehanov. »N. G. Tshernyshevski» 434–484
 
Huomautuksia 485–512
V. I. Leninin siteeraaman ja mainitseman kirjallisuuden hakemisto 513–530
Nimihakemisto 531–551
Asiahakemisto 552–580
 
Kuvat
V. I. Lenin. — 1917 XVI–I
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta muistiinpanot Marxin ja Engelsin teoksesta »Pyhä perhe». — 1895 3
Sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Muistiinpanot Feuerbachin kirjasta 'Luentoja uskonnon olemuksesta'». — 1909 65
Hegelin kirjasta »Wissenschaft der Logik» (»Logiikan tiede») tehtyjen muistiinpanojen ensimmäisen vihkon kansilehti. — Syyskuu–joulukuu 1914 79–71
Sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta Muistiinpanot Hegelin kirjasta »Logiikan tiede».— Syyskuu — joulukuu 1914 182–183
Bernin kirjaston lukusali 294–295
V. I. Leninin käsikirjoitus »Dialektiikasta», alkusivu. — 1915 309
Sivu G. V. Plehanovin kirjasta »N. G. Tshernyshevski» V. I. Leninin tekemin merkinnöin 473
 
Lataa Teosten 38. osa kokonaisena