Vladimir Lenin

Teokset


Osa 40

Agraarikysymyksen vihkot 1900–1916


Suomennos: O. Kukkonen, T. Nuutinen
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 40. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Kustannusliike Edistys, Moskova—Petroskoi [ei julk. vuotta].
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
I. Agraarikysymystä käsittelevien teosten jäsennyksiä ja konsepteja
»Agraarikysymys ja 'Marxin arvostelijat'» teoksen jäsennyksiä 3–11
»Agraarikysymys ja 'Marxin arvostelijat'» teoksen sisältö 12
»Agraarikysymys ja 'Marxin arvostelijat'» teoksen V–IX luvun sisältö 13
Marxilaisia mielipiteitä agraarikysymyksestä Euroopassa ja Venäjällä. Luentojen konsepteja 14–27
  Ensimmäinen variantti 14
  Toinen variantti 18
Sosialistivallankumouksellisten ja sosialidemokraattien agraariohjelma. Referaatin konsepteja 28–45
  Ensimmäinen variantti 28
  Toinen variantti 35
  Loppulauseen jäsennyksiä ja konsepteja 41
    Alustava jäsennys 41
    Alustavan jäsennyksen tiivistelmä 41
  Yhteenveto referaatista 42
    Referaatin yhteenvedon jäsennys 44
    Yhteenveto referaatista 44
Talonpoikaisto ja sosialidemokratia 46–48
 
II. Porvarillisen kirjallisuuden arvostelevaa erittelyä ja yleisten agraaritilastotietojen analysointia vv. 1900–1903
Arvostelevia huomautuksia S. Bulgakovin kirjasta »Kapitalismi ja maanviljelys», I ja II osa. Julk. v. 1900 51–64
Bulgakovin kirjaa koskevien vastaväitteiden jäsennys 65
Arvostelevia huomautuksia S. Bulgakovin ja F. Bensingin teosten johdosta 66–73
F. Hertzin »Agraarikysymykset yhteyksissään sosialismiin» kirjan arvostelevaa erittelyä 74–85
  F. Hertzin kirjaa koskevien vastaväitteiden jäsennyksiä 83
O. Pringsheimin artikkelissa »Maatalousmanufaktuuri ja sähköistetty maatalous» esitettyjen tietojen erittelyä 86–89
Arvostelevia huomautuksia E. Davidin artikkelista »Talonpoikaisbarbaarit» 90–95
M. Hechtin »Badenin Hardin kolme kylää» kirjassa esitettyjen tietojen erittelyä 96–105
H. Auhagenin »Suur- ja pientuotannosta maataloudessa» artikkelin aineistojen erittelyä 106–117
Arvostelevia huomautuksia K. Klawkin »Maataloudellisen pientuotannon kilpailukykyisyydestä» artikkelin johdosta 118–139
Brase ja muut 140–149
  a. Brasen »Tutkielma maatilojen velkaantuneisuuden vaikutuksesta niiden taloudenhoitoon» artikkelissa esitettyjen tietojen erittelyä 140
  b. Bibliografisia huomautuksia ja annotaatioita kirjoista 148
Arvostelevia huomautuksia A. Souchonin kirjasta »Talonpoikain omaisuus» 150–152
Arvostelevia huomautuksia F. Mauricen kirjasta »Maanviljelys ja sosiaalinen kysymys. Ranskan maanviljelys- ja agraariolot» 153–157
Muistiinpanoja A. Chłapowo-chłapowskin kirjasta »Belgian maatalous 19. vuosisadalla» 158–159
Huomautuksia Badenin tilastokyselyn aineistojen johdosta 160–165
Muistiinpanoja E. Seignouret'n kirjasta »Esseitä yhteiskunta- ja agraaritaloudesta» 166–171
Saksan maataloustilastosta 172–201
»Ranskan maataloustilasto. vuonna 1892 kymmenen vuoden ajalta suoritetun tutkimuksen yleiset yhteenvedot» kirjassa esitettyjen tietojen erittelyä 202–207
Yhteenvetotiedot saksan, ranskan, belgian, englannin, USA:n ja Tanskan maanviljelystalouksista 1880- ja 1890-luvun laskennan mukaan 208–209
Hollannin maataloustiedustelut vuodelta 1890 210–214
Huomautuksia E. Stumpfen teosten johdosta 215–231
  A. Stumpfen »Pienen ja keskisuuren maanomistuksen kilpailukykyisyydestä suurmaanomistukseen verrattuna» artikkelin tietojen erittelyä 215
  B. Huomautuksia E. Stumpfen kirjasta »Pienmaanomistus ja viljanhinnat» 224
Huomautuksia G. Fischerin teoksesta »Koneiden sosiaalinen merkitys maataloudessa» 232–249
Muistiinpano P. Turot'n kirjasta »Vuosien 1866–1870 maataloudellinen t1lastokysely» 250
Muistiinpanoja H. Baudrillart'in kirjasta »Ranskan maanviljelysväestö. 3. sarja. Etelän väestö» 251–252
E. Coulet'n »Syndikalistinen ja osuustoimintaliike Ranskan maanviljelyksessä. Maanviljelijäliitto» kirjaa koskeva merkintö 253
Muistiinpanoja G. Rouanet'n artikkelista »Maanviljelijäin syndikaattien vaarallisuudesta ja tulevaisuudesta» 254–255
Nossigin kirjassa »Sosialismin revisio» (II osa. Nykyajan agraarikysymys) esitettyjen tietojen erittelyä 256–257
Arvostelevia huomautuksia E. Davidin kirjasta »Sosialismi ja maatalous» 258–277
  A 258
  B 277
Muistiinpanoja kirjasta »Käsi- ja konetyö» 278–289
L. Huschken (pienviljelystä koskevien) tietojen erittelyä 290–296
 
III. Aineistoa Euroopan ja USA:n kapitalistisen talouden tutkimiseksi vv. 1910–1916
Saksan agraaritilasto (1907) 299–373
Kesäkuun 12 pnä 1907 toimitetun Saksan maataloustiedustelun antamien tietojen käsittelysuunnitelma 374–377
Tanskan tilasto 378–384
Itävallan maataloustilasto 385–398
Huomautuksia Schmelzlen kirjoituksesta »Maaomaisuuden jakautuminen maaseudulla, sen vaikutus maatalouden tuottavuuteen ja kehitykseen» 399–403
Muistiinpanoja E. Laurin kirjasta »Tilastollisia merkintöjä Sveitsin maatalouden kehityksestä viimeisten 25 vuoden ajalta» 404–407
Huomautuksia E. Jordin kirjasta »Sähkömoottori maataloudessa» 408–411
Kapitalismi ja maanviljelys Amerikan Yhdysvalloissa 412–419
  Johdannon konsepti. Amerikan maataloustiedustelut 412
  Jäsennysvariantteja 412
  Nimivariantteja 415
  Katkelmia eri varianteista 416
  Sisällysluettelon variantteja 418
Huomautuksia Amerikan maataloustilastosta 420–424
Amerikan agraaritilasto 425–490
 
Huomautuksia 491–522
V. I. Leninin siteeraaman ja mainitseman kirjallisuuden hakemisto 523–541
Nimihakemisto 542–544
 
Kuvat
V. I. Leninin käsikirjoitus »Agraarikysymys ja 'Marxin arvostelijat' teoksen V–IX luvun sisältö». — Ennen helmikuuta 1906 12–13
V. I. Leninin »Talonpoikaisto ja sosialidemokratia» artikkelin käsikirjoitus. — Aikaisintaan syyskuussa 1904 46–47
V. I. Leninin käsikirjoituksen »Saksan agraaritilasto (1907)» 8. ja 9. sivu. — Syyskuu 1910–1913 314–315
V. I. Leninin käsikirjoituksen »Amerikan agraaritilasto» 12. sivu. — V. 1914 toukokuun 5 (18) päivän ja v. 1915 joulukuun 29 (v. 1916 tammikuun 11) päivän välinen aika 444–445
 
Lataa Teosten 40. osa kokonaisena