Anton Pannekoek & Karl Kautsky

Joukkoliike ja vallankumous

1911–1912


Julkaistu: Tämän teoksen sisältämät artikkelit julkaistiin alun perin saksalaisessa »Die Neue Zeit» -lehdessä vuosina 1911–1912
Suomennos: Yrjö Sirola. Julkaistu suomeksi Hancockissa, Michiganissa Työmies Kustannusyhtiön kustannuksella vuonna 1912
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine