F. J. Syrjälä

1880–1931


F. J. SyrjäläKommunistipuolue vaatii Suomen työläisluokkaa juuri tällä hetkellä alottamaan vallankumoustaistelun, kuten Kommunistipuolueen maanalaisilla keinoilla levitettävistä julistuksistaan selviää. Niissä sanotaan, että eduskuntatoiminnasta on aika luopua, ammattiyhdistysten perustaminen ja ylläpitäminen on kertakaikkiaan hyljättävä ja osuustoimintahommat on jätettävä sikseen. Ainoastaan maanalainen valmistautuminen vallankumoukseen, aseitten käytön harjoiteleminen ja sisällissotatilanteen kuriin ja järjestykseen työläisten totuttaminen on Suomen työläisiuokan tämän päivän ainoa tehtävä. [...]
Mutta ken tarkastaa Suomessa vallitsevaa maatalousyhteiskuntaa ja sen menneisyydelle kehittyneitä luokkatiloja, hänen täytyy huomata, että kommunistisen järjestelmän taloudelliset toteuttamiskokeet nykyään ovat tuiki mahdottomat. Sitä vastaan puhuvat myöskin vieraitten valtioitten Suomessa olevat tykit ja kuularuiskut, — nyt yhtäläisesti kuin toista vuotta sitten. Uuden kapinan alottaminen, tarkotuksella toteuttaa kommunismi Suomessa, merkitseisi vain sitä, että joukottain Suomen työläisiä surmattaisiin. Nykyään puhkeva työläisten kapina Suomessa olisi varmemmin tuomittu epäonnistumaan kuin oli vuoden 1918 kapina.
— F. J. Syrjälä: Vastinetta Suomen Sosialidemokratian arvosteluun (1918)


Teoksia: