Marxists Internet Archive

 

Louis Pierre Althusser

1918-1990


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1965: Att läsa Kapitalet I-II
Från Kapitalet till Marx' filosofi
Den historiska materialismens grundläggande begrepp

1965: För Marx

1968: Lenin och filosofin

1968: Filosofin som revolutionärt vapen

1969: Hur skall man läsa Kapitalet?

1970: Ideologi och ideologiska statsapparater

1970: Betingelserna för Marx' vetenskapliga upptäckt

1972: Not till 'Kritiken av personkulten'

1972: Svar till John Lewis

1973: Kommentar till en kategori: "Process utan Subjekt eller Mål"