Charles Bettelheim

Klasstriderna i Sovjetunionen
Första perioden 1917-1923

1974


Originalets titel: ”Les luttes de classes en URSS - Première période, 1917-1923”
Översättning: Boel Berner 1975
HTML: Jonas Holmgren


Innehållsförteckning:

 


Last updated on: 8.10.2014