Charles Bettelheim

Klasstriderna i Sovjetunionen
Andra perioden 1923-1930

1977


Originalets titel: "Les luttes de classes en URSS - Deuxičme période, 1923-1930"
Översättning: Ulrika Jakobsson, 1978
Digitalisering och redigering: för Marxists Internet Archive Ulrika Jakobsson, 2014
HTML: Jonas Holmgren


Innehållsförteckning:


BIBLIOGRAFI

 

Dokument från bolsjevikpartiet, regeringen
och den sovjetiska administrationen[1*]

 

Bolsjevikpartiets kongresser

Desiatyj Sezd RKP(b), stenottjot, Moskva 1961.

Dvenadtsatyj Sezd RKP(b), stenottjot, Moskva 1961.

XIII-yj Sezd RKP(b), stenottjot, Moskva 1924 och 1963.

XIV-yj Sezd RKP(b), stenottjot, Moskva 1926.

XV Congrčs du PC de l’URSS (dec 1927), Paris, B. E, 1928.

XIV Sezd VKP(b), Moskva, 1926.

Bolsjevikpartiets konferenser

XVI Konferentsija VKP(b): stenografitjeskij ottjot, Moskva, 1927.

XVI Konferentsija VKP(b),: stenografitjeskij ottjot, Moskva, 1962.

Ungkommunisternas kongresser

VII Sezd VLKSM, Moskva, 1926.

VIII Vsesojuznyj Sezd VLKSM, Moskva, 1928.

Fackföreningarnas kongresser

Sjestoj Sezd Professionalnych Sojuzov SSSR, Moskva, 1925 (fackföreningarnas sjätte kongress).

VII-yj Sezd Professionalnych Sojuzov SSSR, Moskva, 1927 och 1929.

Vosmoj Sezd Professionalnych Sojuzov SSSR, Moskva, 1929.

Professionalnyje Sojuzy SSSR, 1926–1928: Ottjot k VIII Sezdu, Moskva, 1928.

Sovjetkongresser

SSSR: IV Sezd Sovetov, Moskva, 1927.

XIV Vserossiskij Sezd Sovetov, Moskva, 1929.

XIV Vserossiskij Sezd Sovetov, nr 15, Moskva, 1929.

Övriga dokument

Bjulleten 2 Vsesojuznoj Konferentsii po NOT, Moskva, 1924.

Direktivy KPSS i Sovetskogo Pravitelstva po Choziajstvennym Voprosam, Moskva, 1957, band 1 och 2.

VI Kongressy Kominterna, sex band, Moskva, 1929.

KPSS v Rezoljutsijach i Resjenijach, Moskva, 1953, band 1 och 2. Förkortas KPSS; när inte annat anges i notapparaten är referensen tagen ur 1953 års utgåva.

Plenum Bjudzjetnoj Komisii TsIK Sojuza SSR, Moskva, 1927.

Protokoly Zasedanij Prezidiuma VSNCh SSSR 1928–1929, Moskva 1929.

Sechster Kongress der kommunistischen Internationale, Hamburg, 1928.

II-ja Sessija TsIK SSSR 4 Sozyva, n.d. (1927–?).

VKP(b) o Profsojuzach, Moskva, 1940.

VKP(b) v Rezoljutsijach, Moskva, 1941.

Statistiska dokument

Itogi desiatiletija sovetskoj v tsifrakh (1917–1927), Moskva, s.d. (1928). (Hans: huvudord verkar saknas)

Kontrolnyje Tsifry Narodnogo Choziajstva SSSR na 1926/27 g., Moskva, 1927 (dokumenten i den här serien förkortas Kontrolnyje Tsifry följt av årsangivelse).

Kontrolnyje Tsifry na 1927/28 g., Moskva, 1928.

Kontrolnyje Tsifry na 1929/30 g., Moskva, 1929/30.

Kontrolnyje Tsifry po Trudu na 1928/29 g., Moskva, 1929.

Materialy Osnovnogo Sovesjtjanija po Vosproizvodstvu Osnovnogo Kapitala pri Prezidiume VSNCh, Serija III: Perspektivy Razvitija Selskogo Choziajstva, Moskva/Leningrad, 1927.

Narodnoje Choziajstvo SSSR Statistitcheski Sprovotchnik, Moskva, 1932.

Narodnoje Choziajstvo SSSR v 1958 g., Moskva 1959 (för denna dokumentserie används förkortningen N. Ch, följt av årsangivelse).

Narodnoje Choziajstvo SSSR v 1961 g., Moskva 1962.

Narodnoje Choziajstvo SSSR v 1970 g., Moskva 1971.

Osnovnyje Problemy Kontrolnych Tsifr (1929–1930), Moskva 1931.

Narodnoje Choziajstvo SSSR Statistitjeskij Spravotjnik, Moskva, 1932.

Perspektivy Promysjlennosti na 1925/26 Operatsionnyj God, Moskva, 1925.

Pjatiletnij Plan Narodno-Choziajstvennogo Stroitelstva SSSR, tre band, Moskva, 1929.

Sotsialistitjeskoje Stroitelstvo SSSR, Moskva 1934, 1935 och 1936.

Trud v SSSR, Statistiska byrån, Moskva 1936.

Voprosy Truda v Tsifrach i Diagrammach, 1922–1926, g., Moskva, 1927.

 

Litteratur

Sovjetiska vetenskapsakademin: Manuel d’économie politique, Paris, Editions sociales, 1956.

Sovjetiska vetenskapsakademin: Materialy po Istorii SSSR, Editions de l’Académie des sciences de l’URSS, band VII, 1959.

L. Althusser: förord till D Lecourt, Lyssenko, histoire réelle d’une science prolétarienne, Paris, Maspero, 1976.

A. Angarov, Klassovaja borba v sovetskoj derevne, Moskva, 1929.

A. Z. Arnold, Banks, Credits and Money in Soviet Russia, 1937, New York.

Badiou, Théorie de la contradiction, Paris, Maspero, 1975.

Balibar, Sur la dictature du prolétariat, Paris, Maspero, 1976.

N. Barysjev, Novyje zavojevanija derevonskoj bednoty, i Na agrarnom fronte nr 9, 1928.

K. Bauman, Uroki chlebozagotovok, i Bolsjevik, nr 13/14, 1928.

A. Baykov, Soviet Economic System, Cambridge UP, 1950.

C. Bettelheim, Calcul économique et Formes de propriété, Paris, Maspero, 1970.

C. Bettelheim, La Planification soviétique, Paris, Marcel Rivičre, 1946.

C. Bettelheim, Klasstriderna i Sovjetunionen, första perioden 1917–1923, översättning Boel Berner, Cavefors, 1975.

A. Bogdanov, Principerna för samhällsekonomins och teknikens organisation (på ryska), i Vestnik Kommunistitjeskoj Akademii, 1923, band 4, s. 272, citerat efter Geschichte der politischen Ökonomie des Sozialismus [författarkollektiv från Leningrads universitet] Berlin, 1973.

A. Bogdanov, Allgemeine Organisationslehre, Tektologie, band 1, Berlin, 1926.

A. Bogdanov, Bolsjaja Sovetskaja Entsiklopedija, band 11, Moskva, 1930.

N. Bucharin, O nekotorych zadatchach nasjej raboty v derevne, i Bolsjevik, nr 7/8, 1924.

N. Bucharin, O novoj ekonomitjeskoj politike i nasjich zadatchach, i Bolsjevik, nr 8 och 9/10, 1925.

N. Bucharin, Lagen om den primitiva socialistiska ackumulationen eller varför man inte bör ersätta Lenin med Preobrasjenskij, i Pravda, nr 153, 1926, fransk översättning i Boukharine, Le socialisme dans un seul pays, Paris, UGE, coll. ”10/8”, 1974.

N. Buckarin, Building socialism, London, 1926.

N. Bucharin, Uroki chlebozagotovok, Sjachtinskogo dela i zadatji partii, Leningrad, 1928.

N. Bucharin, V zasjtjitu proletarskoj diktatury: Sbornik, Moskva, 1928.

N. Boukharine, Discours au VI Congrčs de l’IC, i Correspondance internationale, specialnumret 72, förste augusti 1928.

N. Bucharin, Zametki ekonomista, i Pravda, 30 september 1928.

N. Bucharin, Lenin i zadatchi naouki v Socialistitcheskom stroītelstve, i Pravda, 24 januari 1929.

N. Bucharin, Politcheskoe Zavechtchanie Lenina, i Pravda, 24 januari 1929.

N. Bucharin, Nekotorye problemy sovremennogo Kapitalizma i Teoretikov Bourjouazii, i Pravda, 26 maj 1929.

N. Bucharin, Teoria ”organizovannoī beskhoziaist vennosti”, i Pravda, 6 juni 1929.

N. Bucharin med flera, Kritik av organisationens plattform (på ryska), i Bolsjevik 15 jan 1925 samt i Boukkharine, Le Débat soviétique sur la loi de la valeur, Paris, Maspero, 1972.

N. Boukkharine, La Question paysanne en URSS, Paris, Maspero, 1973.

H. Braverman, Travail et Capitalisme monopoliste, Paris, Maspero, 1976.

C. Brjuchanov, ”Itogi chlebnoj kampanii 1928/29 g.”, i Ekonomitjeskoje Obozrenije, IV, 1929.

P. Broué, Le Parti bolchevique, Paris, Ed. de Minuit, 1963.

E. H. Carr, Ryska revolutionen 1917–1923, tre band, Cavefors, Stockholm 1970.

E. H. Carr, The interregnum, London, Macmillan, 1965.

E. H. Carr, Socialism in one country, del 1, London, Macmillan, 1964.

E. H. Carr & R W Davies, Foundations of a planned economy (1926–1929), del 1 och 2, London, Macmillan, 1969 och 1971.

F. Champarnaud, Révolution et Contre-Révolution culturelle en URSS, Paris, Editions Anthropos, 1975.

D. Schapiro, Kustarno-remeslennaja promysjlennost, i Planovoje Choziajstvo, nr 6, 1927.

F. Claudin, La Crise du mouvement communiste, Paris, Maspero, 1972.

Se S. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938, New York, Alfred A Knopf, 1974.

J-M. Collette, Politique des investissements et Calcul économique, Paris, Editions Cujas, 1964.

Robert V. Daniels, The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia, Cambridge, 1960.

Robert V. Daniels, A Documentary History of Communism, två delar, New York, 1962, band 1.

V. P. Danilov (red.), Otjerki istorii kollektivizatsii selskogo choziajstva v sojuznych respublikach, Moskva, 1963.

Isaac Deutscher, Den avväpnade profeten, översättning Otto Mannheimer, Partisan, Halmstad, 1972.

M. Dobb, Soviet Economic Development since 1917, London, Routledge & Kagan, 1948.

T. Draper, The Ghost of Social Fascism, i Commentary, februari 1960.

V. Diatjenko, Sovetskije finansy v pervoj faze razvitija sovetskogo gosudarstva, Moskva, 1947, del 1.

K. Eimermacher, Dokumente zur sowjetischen Literaturpolitik 1917–1922, Stuttgart, 1972.

J. Elleinstein, Histoire de l’URSS, band 2, Le Socialisme dans un seul pays (1922–1939), Paris, Editions sociales, 1973.

J. Elleinstein, Stalinfenomenets historia, översättning Gunnar Sandin, Stockholm: Arbetarkultur 1977; i original Histoire du phenomčne stalinien, Paris, Grasset, 1975.

F. Engels, Familjens, privategendomens och statens ursprung, översättning Bertil Wagner, Arbetarkultur, Stockholm, 1969.

V. G. Groman, Entsiklopedija russkogo eksporta, Moskva, 1925, del 1.

A. Erlich, The Soviet Industrialization Debate:Cambridge (Mass.) 1967.

A. Etchin, O jedinonatjalii, Moskva, 1930.

B. Fabregues, La ”révolution permanente”: une absurde théorie gauchiste, i Communisme, sept–okt 1974.

B. Fabregues, Staline et le matérialisme historique, i Communisme, maj–aug 1976.

B. Fabregues, Staline, la lutte de classe et l’Etat, i Communisme, sept–okt 1976.

Merle Fainsod, Smolensk, ā l’heure de Staline, Paris, Fayard, 1958.

Gaister & A. Levin, Partiorganisationens sammansättning på landsbygden (på ryska), i Bolsjevik nr. 9/10, 1929.

Geschichte der politischen Ökonomie des Sozialismus [författarkollektiv från Leningrads universitet] Berlin, 1973.

Gogovoj, Perevybory Sovetov v derevne i rassjirenije demokratii, i Bolsjevik, nr 9/10, 1926.

E. Goldenberg, ”Germanskaja problema” i Bolsjevik, 15 mars 1928.

Maxim Gorkij, Lénine et le Paysan russe, Paris, Gallimard, 1924.

Maxim Gorkij, Rousskii Sovremennik, Berlin, band 1, 1924.

Grinko, Plan Velikikh, i Planovoje Choziajsstvo, nr 2, 1929.

S. Grosskopf, L’Alliance ouvričre et paysanne en URSS: Le problčme du blé (1921–1928), förkortas L’AOP (1921–1928), Maspero, 1976.

O Hoeffding, Soviet National Income and Product in 1928, Colulmbia UP, NY, 1954.

W. Hoffman, Die Arbeitsverfassung der SowjetUnion, Berlin, 1956.

W. Hoffman, Stalinismus und Antikommunismus, Frankfurt/M, 1967.

W. Hoffman, Industrialization and Foreign trade, League of Nations (Nationernas förbund), 1945.

Istorija Kommunistitjeskoj Partii SSSR, Moskva, band 4, andra delen, 1971.

N. Ivnitskij, ”O natjalnom etape splosjnoj kollektivizatsii”, i Voprosy Istorii KPSS, nr 4, 1962.

L. Kamenev, Nasji dostizjenija, trudnosti i perspektivy, 1925, Moskva.

L Kamenev, Stati i Retji, Moskva, 1925, band 11 och Moskva 1926, band 12.

J F Karcz, From Stalin to Breznev: Soviet Agricultural Policy in Historical Perspective, i James R Millar (utgivare), The Soviet Rural Community, Chigago, University of Illinois Press, 1971.

B. Kerblay, Les Marchés paysans en URSS, Paris, Mouton, 1968.

Konjuchov, KPSS v borbe chlebnymi zatrudnenijami v strane 1928–29, Moskva, 1960.

G. V. Kujbysjev med flera, V.V. Kujbysjev: Biografija, Moskva, 1966.

G. M. Krizjanovskij, Desiat let choziajstvennogo Stroitelstva SSSR, 1917–1927, Moskva 1928.

G. M. Krijanovskij, K voprosu o sotsialistittjeskom pereustrojstve selskogo khoziajstva, (red. A. Jakovleva), Moskva 1928.

Lapidus & Ostrovitianov, Précis d'économie politique. Paris, ESI, 1929.

Larin, Tchastnyj Kapital v SSSR, Moskva/Leningrad, 1927.

D. Lecourt, Lyssenko, Histoire réelle d’une science prolétarienne, Paris, Maspero, 1976.

V. I. Lenine, Œuvres complčtes (OC) band I–XXXXVI, Paris, Editions sociales 1958–1972 (översättning från fjärde utgåvan av Lenins verk på ryska). När inte annat anges är citaten tagna från denna utgåva.

V. I. Lenine, Œuvres choisies, band 1, Moskva, 1941.

V. I. Lenine, L’alliance de la classe ouvriére et de la paysannerie (textsamling), Förlaget för litteratur på främmande språk, 1957, Moskva, 1957.

V I Lenine, Uber Kultur und Kunst, textsamling, Berlin, 1960.

V I Lenine, Polnoe sobranije sotjinenij, band XXXXIII–LIV, femte utgåvan, Moskva 1963–1965, band 43.

V I Lenin, Samlade skrifter i urval, 20 band, Arbetarkulturs förlag, Stockholm, 1942–1951. Översättaren är inte angiven.

V I Lenin, Valda verk i två band (vardera i två delar), Förlaget för litteratur på främmande språk, Moskva, 1956. Översättaren är inte angiven.

V I Lenin, Valda verk i tre band, Arbetarkulturs förlag, Stockholm, 1975. Översättaren är inte angiven.

M. Levin, La Paysannerie et le Pouvoir soviétique, Paris, Mouton, 1966.

M. Lewin, Taking Grain: Soviet Policies of Agricultural Procurements before the War, i Essays in Honour av E.H. Carr, USA, i redaktion av Chimen Abramsky och Beryl G.Williams 1974.

M Lewin, Disappearance of Planning in the Plan, Slavic Review, juni 1973.

D. Lindenberg, L’Internationale communiste et 1'Ecole de classe, Paris, Maspero, 1972.

R. Linhart, La NEP, quelques caractéristiques de la transition soviétique, i Etudes de planification socialiste, Paris, SER, 1966.

R. Linhart, Lénine, les Paysans, Taylor, Paris, Editions du Seuil, 1976.

S-E Liedman, Karl Marx – Människans frigörelse, Aldus/Bonnier, Stockholm 1965.

L. H. Litovchenko, Krestjanskoe choziajstvo i rynok, i Ekonomitjeskoje Obozrenije, nr 5, 1925.

R.Lorenz, Das Ende der NEP, stencilerad avhandling, Marburg/Lahn 1970.

R. Lorenz, Sozial- Geschichte der Sowjetunion 1917–1945, Frankfurt/M. 1976.

A.E. Lositskij, Perspektivy potreblenija prodovolstvennych produktov v Sojuze, i Planovoje Choziajstvo nr 4, 1927.

G. Madjarian, Marxisme, conception stalinienne, révisionnisme, i Communisme, maj–aug 1976.

A D Magaline, Lutte de classes et Dévalorisation du capital, Paris, Maspero, 1975.

A.N. Malafejev, Istorija senoobrazovanija SSSR, 1917–1963, Moskva, 1964.

D. J. Male, Russian Peasant organisation before collectivisation. Cambridge. UP, 1971.

Mao Tse Tung, Citations du président Mao Tsé-toung, Peking, 1967.

Mao Tse Tung, Cinq Essais philosophiques, Peking 1974.

Mao Tse Tung, La Construction du socialisme en Chine, textsamling, 1975, Paris, Editions du Seuil.

Mao Tse Tung, Politiska skrifter i urval, från engelskan av Bo Gustafsson och Nils G. Holmberg, med inledning av Bo Gustafsson, Raben & Sjögren, Stockholm 1967.

Karl Marx:

Marx, Archiv Marksa i Engelsa, Moskva, 1933, band II.

Marx, Contribution ā la critique de l’économie politique, Paris, Editions Giard, 1928.

Marx, Misčre de la philosophie, Paris, B.E, 1937.

Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Moskva, 1929 och 1941, odaterade fotografisk återgivning i Frankfurt, Europäische Verlagsanstalt.

Marx, Die Deutsche Ideologie, Berlin, Dietz Verlag, 1960.

Marx, Fondements de la critique de l´economie politique, Paris, Editions Anthropos, 1967, band 1.

Marx, Les luttes de classes en France, Paris, Editions sociales, 1948.

Marx, La Guerre civile en France, Paris, Editions sociales, 1968.

Marx, Le Capital, åtta band, Paris, Editions sociales, 1967–1969.

Marx, Œuvres-Economie, Paris, Bibliotheque de la Pléiade, 1968, band I och II.

Marx, Kommunistiska manifestet, översättning Sven Vallmark m.fl., Tidens förlag, Stockholm, 1964.

Marx, Filosofins elände, Stockholm, Arbetarkultur, 1949, s. 115. Översättare ej angiven.

Marx, Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin, urval och översättning av Sven-Eric Liedman, Halmstad, Zenit/Rabén & Sjögren Bokförlag, 1971.

Marx, Kapitalet, bok 1, inledning Bo Gustavsson och översättning Ivan Bohman, bok 2, översättning Ivan Bohman och bok 3, översättning Ruth Bohman, Bo Cavefors bokförlag, Staffanstorp 1969, 1971 och 1973.

Marx, Klasstriderna i Frankrike, förord: Bo Gustafsson, översättning: Ruth Bohman, Gidlund, 1971.

Marx, Kritik av Gothaprogrammet, Aurora, översättning Katarina Sundqvist, Aurora, Stockholm 1975.

Marx, Pariskommunen, översättare ej angiven, Arbetarkultur, Stockholm 1969.

Marx, Till kritiken av den politiska ekonomin, översättare ej angiven, Arbetarkulturs förlag, Stockholm 1970.

Karl Marx/Friedrich Engels:

Marx/Engels, Œuvres choisies (förkortas O.ch.), Editions de Moscou, 1955, två band.

Marx/Engels, Werke, Berlin, Dietz Verlag, 1962–1969, band XVII–XXXIV (förkortas MEW).

Marx/Engels, La Social-démocratie allemande, Paris, UGE, collection 10/18, 1975.

Marx/Engels, Marx/Engels i kamp, översättare ej angiven, Proletärkultur, Göteborg 1972.

Marx/Engels, Brev i urval, inledning Bo Gustafsson, översättning Lars Krumlinde, Gidlund 1972.

Marx/Bakunin, Socialisme autoritaire ou libertaire? (red. Georges Ribeill), två band, Paris, UGE, collection 10/18, 1975.

V. Mejlaouk, tal som finns återgivna i Internationale Presse-Korrespondanz, nr 116, 1929.

Mendelson (red), Pokazateli konjunktury narodnogo choziajstva SSSR za 1923/24–1928/29 g, Moskva, 1930.

Gert Meyer, Studien zur Sozialökonomischen Entwicklung Sowjetrusslands 1921–1923, Köln, Pahl Hugenstein Verlag, 1974.

V. Miljutin, Uroki chlebozagotovok i Na agrarnom fronte, nr. 4, 1928.

O. Narkiewicz, Soviet Administration and the Grain Crisis, i Soviet Studies, oktober 1968.

O. Narkiewicz, The Making of the Soviet State Apparatus, Manchester University Press, 1970.

A. Nove, Sovjets ekonomiska utveckling, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1971.

Obzor dejatelnosti NKT SSSR za 1927–1928 g., Moskva 1928.

B. P. Oganovskij, Maksimalnyj variant perspektivnogo plana rekonstruktsii selskogo khoziajstva, i PC nr 7,1927.

Ulasevitj (red.), Zjensjtjina v kolchoze, Moskva, 1930.

J. Pasjukanis (red.), 15 let sovetskogo stroitelstva, Moskva, 1932.

J. Patouillet, Le Code pénal de la RSFR, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1935.

F Pollock, Die planwirtschaftliche Versuche in der Sowjetunion 1917–1927, Frankfurt, 1971 (original 1929), Archiv Sozialisticher Literatur.

F Pollock, Postroenije fundamenta sotsialistitjeskoj ekonomiki v SSSR 1926–1932, Moskva 1960.

E. Poulain, L’industrialisation de la Chine, Maspero, 1977.

E. Preobrazjenskij, La Nouvelle Economique, Paris, EDI, 1966.

S. N. Prokopovitj, Histoire économique de 1'URSS, Paris, Flammarion, 1952.

A.G. Rasjin, Zarabotnaja plata za vostanovitelnyj period choziajstva SSSR, Moskva, 1927.

M. Rezunov, Selskije sovety i zemelnyje obsjtjestva, Moskva, 1928.

T. H. Rigby, Communist Party Membership in the USSR 1917–1967, Princeton, PUP, 1968.

L. Rogatjevskaja, Iz istorii rabotjego klassa SSSR, Moskva, 1959.

N. Rosnitskij, Litso derevni, Moskva-Leningrad, 1926.

Jakov.S. Rozenfeld, Promysjlennaja Politika SSSR, Moskva, 1926.

M. Rubel, Pages de Karl Marx, Paris, Editions Payot, 1970, band 1.

L. Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union, London, Methuen & co, 1970 års utgåva.

S. Schwartz, Les Ouvriers en Union soviétique, Paris, Marcel Rivičre, 1956.

Sdvigi v selskom choziajstve SSSR, Moskva, 1931, andra utgåvan.

Alexandre Skirda, Kronstadt 1921, Editions de la Tęte de feuilles, 1971.

N Spulber, Soviet Strategy for Economic Growth, New York, 1966.

N Spulber, The Soviet Economy, New York, 1969.

Josef Stalin:

Stalin, Œuvres, Paris, Editions sociales, 1955, band V.

Stalin, Sotjinenija, Moskva, 1947–1949, band VI–XII.

Stalin, Works (förkortas W), Moskva, 1953–1954, band VI–XII.

Stalin, Les Questions du léninisme, Paris, Editions Norman Béthune, 1969, band I och II.

Stalin, Leninismens grundfrågor, del 1 och 2, översättare ej angiven, Arbetarkultur, Stockholm, 1935 och 1938.

Stalin, Teori och praktik, i urval av R Coeckelbergh, översättare ej angiven, Cavefors, Uddevalla, 1967.

A. L. Strong, The Soviet Conquest Wheat, New York, 1931.

A. L. Strong, The Stalin Era, Mainstream Publishers, New York, 1956.

S. G. Strumilin, Na novych putjach, Moskva, 1923.

S. G. Strumilin, Na choziajstvennom fronte, Moskva, 1925.

S. G. Strumilin, Otjerki sovetskoj ekonomiki, Moskva, 1928.

S. G. Strumilin, Rasslojenije sovetskoj derevni, i PCh, nr. 3, 1928. En fransk översättning av Strumilins artikel återfinns i Recherches internationales ā la lumičre du marxisme, nr 4, 1975.

Problemy Ekonomiki Trouda, Moskva, 1964.

SUKP(b):s historia, översättare ej angiven, Proletärkultur, Göteborg 1972.

Y. Taniuchi, The Village Gathering in Russia in the mid 1920's, Birmingham, 1968.

P. G. Timofejev, Ekonomitjeskaja geografija SSSR (sjätte utgåvan), Moskva, 1929.

S. P. Trapeznikov, Kommunistitjeskaja Partija v period nastuplenija sotsializma, andra utgåvan, Moskva, 1960.

L. Trotskij, De la Révolution, Paris, Editions de Minuit, 1963.

L. Trotskij, Den nya kursen, översättning Otto Mannheimer, Coeckelberghs Partisanförlag AB, Kristianstad 1972.

L. Trotskij, Nasja pervaya revoljutsija, Moskva, 1970.

F. M. Vaganov, Pravyj uklon v VKP(b), Moskva, 1970.

N. Valentinov, De la NEP ā la collectivisation (Från NEP till kollektiviseringen), i Le Contrat social, mars/april 1964.

Varejkis, O partijnom rukovodstve kolchoza, i Na agrarnom fronte, nr 8, 1929.

Varejkis, Voprosy kultury pri diktature proletariata, Moskva/Leningrad, 1923.

J. A. Jakovlev, Ob osjibkach chlebofurazjnogo balansa CSU i ego istolkovatelej, Moskva, 1926.

V. Jakovtsevskij, Jordbruksförhållandena i Sovjetunionen under uppbyggnaden av socialismen (på ryska), Moskva 1964; en partiell översättning till franska av denna text återfinns i Recherches internationales ā la lumičre du marxisme, nr 4, 1975.

Jaroslavskij, Tchistka Partii, Moskva, 1929.

E. Zaleski, Planification de la croissance et fluctuations économiques en URSS, Paris, SEDES, 1962.

Za marksistkoleninskoje utjenije o petjati, Moskva, 1932 (kollektivt verk).

G Zinovjev, Leninizm, Moskva, 1925.

Viktiga tidningar och tidskrifter

Bednota

Bolsjevik

Bjulleten Konjunkturnogo Instituta

Ekonomitjeskaja Zjizn (förkortas: Ekon. Zjizn)

Ekonomitjeskoje Obozrenije

Istoritjeskij Archiv

Istoritjeskije Zapiski

Izvestija

Leningradskaja Pravda

Moskovskije Kommunisty

Na agrarnom fronte (förkortas NAF)

Otetjestvennie Zapiski

Partijnaja Zjizn

Planovoje Choziajstvo (förkortas PCh)

Predprijatije

Pravda

Sobranije Uzakonenij

Sobranije Zakonov

Sotsialistitjeskij Vestnik

Sotsialistitjeskoje Chosiajstvo

Torgovo-Promysjlennaja Gazeta (förkortas: TPG)

Trud

Voprosy Torgovli

Voprosy Truda

På franska

Correspondance internationale

På tyska

Ästhetik und Kommunikation, Beiträge zur politischen Erziehung

 


ORDLISTA

artel speciell form av produktionskooperativ
batrak jordbruksarbetare
bednjak fattigbonde
CK bolsjevikpartiets centralkommitté
CKK bolsjevikpartiets centrala kontrollkommission
STO Arbets- och försvarsrådet
elektrobank finansierar landets elektrifiering
GOELRO statlig kommission för landets elektrifiering
Gosbank statsbank/riksbank
Gosplan statlig generalplaneringskommission
GPU politisk polis, 1922 tjekans efterträdare
ICT Centrala arbetsinstitutet
chozrastjot finansiell självständighet
kolchos kollektivjordbruk; oftast i form av artel
kommuna dito; mer gemensamt bruk av produktionsmedel
komnezamy (KNS) fattigbondekommittéer
Komsomol kommunistiska ungdomsförbundet
kulak rik bonde
mir bygemenskap/bysamfällighet
Narkomfin folkkommissariatet för finanser
Narkomtorg folkkommissariatet för handel
Narkomtrud folkkommissariatet för arbete
NEP nya ekonomiska politiken
NOT arbetets vetenskapliga organisation
OGPU politisk polis, GPU:s efterträdare
Orgraspred fördelar kadern inom bolsjevikpartiet
Osvok VSNCh:s återupprättande av fast kapital
Utjraspred register och anslagsbeviljande inom partiet
Udarniki stödarbetare
pjatikratka böter som bönderna ådöms
pudkulatjnik kulakanhängare
posiolki och vyselki kollektiva brukningsmetoder
proletkult organisationen Proletär kultur
Prombank industribank
promfinplan finans- och industriplan
Rabkrin bonde- och arbetarinspektionen
RKK kommission som utreder konflikter
RSFSR Ryska socialistiska federativa sovjetrepubliken
serednjak mellanbonde
schod byns allmänna församling
socha årder
sovchos statsjordbruk
sovznak sedel som gavs ut under krigskommunismen
Sovnarkom folkkommissariernas råd
SUKP(b) Sovjetunionens kommunistiska parti (b)
suprajga traditionellt samarbete mellan bönder
splosjnaja fullständig kollektivisering av mark
tjervonetz motsvarar 10 guldrubler, 7,7 gram guld
TOZ enkel form av kollektivjordbruk
TsGAOR oktoberrevolutionens centralarkiv
Tsekombank municipalföretagens bank
TsIK centrala exekutivkommittén
volynka by vägrar bidra till insamlandet (eg: förhalning)
VSNCh högsta rådet för nationalhushållningen
VTsIK allryska centrala exekutivkommittén

 


ANMÄRKNINGAR

[1*] Påpekas ska här att vissa av de sovjetiska uttrycken nedan inte förekommer i den svenska översättningen eller också bara förekommer någon enstaka gång (i brödtext eller notapparat). Istället har jag skrivit på svenska t.ex. bolsjevikernas femtonde kongress. Övers. anm.