Marxists Internet Archive

Svenska internetarkivet med verk av

Nikita Chrusjtjov

(1894 - 1971)

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska - antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor på nätet:

 

1956: Chrusjtjovs 'hemliga' tal till XX :e partikongressen

1970: Arvet efter Stalin (Om bland annat XX:e kongressen, ur Chrusjtjov minns)

1970: Till det socialistiska paradisets försvar