MIA: Svenska Arkivet: Gramsci

Marxists' Internet Archive

 

Gramsci

Antonio Gramsci

1891-1937

Italiensk filosof, politisk teoretiker och grundare av det italienska kommunistpartiet; berömd bl.a. för "hegemoni" begreppet.


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1916: Människor eller maskiner

1917: Revolutionen mot kapitalet

1921: Caporetto och Vittorio Veneto

19xx: Inledning till studiet av filosofin och den historiska materialismen

19xx: Några problem för studiet av praktikens filosofi

19xx: Formandet av de intellektuella

19xx: Skolans och kulturens organisation

19xx: Till sökandet efter en uppfostringsprincip

19xx: Den moderne Fursten