Marxists Internet Archive

Enhetsprogrammet

1921


Följande riktlinjer för AAUD-E publicerades i tidningen Die Aktion nr 41/42 1921.


1. AAU är det revolutionära proletariatets politiska och ekonomiska enhetsorganisation.

2. AAU kämpar för kommunismen, församhälleligandet av produktionen, råvaror, resurser och krafter och de ur detta frambringade nödvändighetsvarorna. AAU vill sätta den planmässiga produktionen och fördelningen i stället för dagens kapitalistiska.

3. AAU:s mål är det bossfria samhället, vägen till detta mål är diktaturen utövad av proletariatet som klass. Proletariatets diktatur är arbetarnas ensamma bestämmande över de politiska och ekonomiska inrättningarna i det kommunistiska samhället genom rådsorganisationen.

4. AAU:s närmaste uppgifter är:

a) krossandet av fackföreningarna och de politiska partierna, dessa huvudhinder för ett enande av den proletära klassen och för den fortsatta utvecklingen av den sociala revolutionen, som inte kan vara någon parti- eller fackföreningssak.

b) Sammanfattandet av det revolutionära proletariatet i fabrikerna, produktionens urceller, det kommande samhällets grundval. Formen för allt sammanfattande är fabriksorganisationen.

c) Utvecklingen av arbetarnas självmedvetande och solidaritetstänkande.

d) Förbereda alla åtgärder som kan vara nödvändiga för det politiska och ekonomiska uppbygget.

5. AAU förkastar alla reformistiska och opportunistiska kampmetoder, den vänder sig mot varje deltagande i parlamentarismen och i de lagstadgade företagsråden, ty det innebär ett sabotage av rådstanken.

6. AAU avvisar principiellt yrkesledarväldet. Så kallade ledare kan bara komma ifråga som rådgivare.

7. Alla funktioner i AAU är frivilliga.

8. AAU betraktar inte proletariatets befrielsekamp som en nationell utan som en internationell angelägenhet. Därför eftersträvar AAU sammanfattandet av hela det revolutionära världsproletariatet i en rådsinternational.