Karl Liebknecht

De närmaste målen för er kamp

(Flygblad 1918)


Original: "Die nächsten Ziele eures Kampfes", ett flygblad från Grupp "Internationale" 8./9. november 1918.
Källa: Karl Liebknecht, Gesammelte Reden und Schriften, Band IX: Mai 1916 bis 15. Januar 1919. - Berlin: Dietz, 1971. - s. 591f.
Översättning: Michael Wirth


Arbetare och soldater!

Nu har stunden kommit för er. Nu har ni skridit till verket efter långvarigt uthärdande och stilla dagar. Det är inte att säga för mycket: i dessa timmar håller världen sina blickar på er och lämnar världens öde i era händer.

Arbetare och soldater! Nu, då stunden att handla är kommen, får det inte finnas någon mer återvändo. Samma "socialister", som agerat hallick åt regeringen under fyra år, som under de sistlidna veckorna dag ut och dag in tröstat er med "folkregeringen", med parlamentarisering och annan plundring, de satsar nu allt på att försvaga er kamp, för att lugna ned rörelsen.

Arbetare och soldater! Vad som lyckats era kamrater i Kiel, Hamburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Flensburg, Hannover, Magdeburg, Braunschweig, München och Stuttgart, det måste också ni lyckas med. För av det som ni tillkämpar er, av segheten och framgångarna av er kamp är också segern för era bröder där avhängig, är framgången för proletariatet i hela världen avhängig.

Soldater! Agera som era kamrater i flottan, förena er med era bröder i arbetarrock. Låt er inte användas mot era bröder, följ inte officerarnas befäl, skjut inte på frihetskämparna.

Arbetare och soldater! De närmaste målen för er kamp måste vara:

1. Befrielse av alla civila och militära fångar.

2. Upphävandet av alla separata stater och undanröjandet av alla dynastier.

3. Val av arbetar- och soldatråd, val av delegerade härtill i alla fabriker och truppförband.

4. Omedelbart upprättande av förbindelser med de övriga tyska arbetar- och soldatråden.

5. Övertagande av regeringen genom ombuden från arbetar- och soldatråden.

6. Omedelbar förbindelse med det internationella proletariatet, i synnerhet med den ryska arbetarrepubliken.

Arbetar och soldater! Bevisa nu att ni är starka, visa nu att ni är förnuftiga nog att använda er av makten.

Hurra för den socialistiska republiken!

Leve Internationalen!

Grupp "Internationale" (Spartakusgruppen)
Karl Liebknecht, Ernst Meyer