MIA: Svenska Arkivet: Historia

Marxists' Internet Archive

Historia

 

För ögonblicket finns följande texter på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


Pariskommunen

Dokument — 1871


Sverige

Arbetarrörelsens genombrottsår — 1881-1920


Ryska revolutionen (feb. 1917-23)

Sanningen om Kronstadt - Maria Isidine

Kronstadt 1921 - Ida Mett

Makhno-rörelsen i Ukraina 1917-21


Tyska revolutionen

Dokument — 1920-22

Arbetarrörelsen i Tyskland 1918-29

* De närmaste målen för er kamp - Karl Liebknecht
* "Fiender runt omkring!" - Karl Liebknecht
* För den fria socialistiska Republiken Tyskland - Karl Liebknecht
* Trots allt detta - Karl Liebknecht
* Villkor för inträdet i regeringen - Wilhelm Pieck

Från spartakism till nationalbolsjevism


Världens industriarbetare

I.W.W. - Vad den är och vad den icke är — 1920


Spanska inbördeskriget (1936-1939)

Spanska inbördeskriget — Burnett Bolloten


Moskva-rättegångarna(1936-1938)

Moskva-rättegångarna


Dewey-kommissionen (1937)

Deweykommissionen — amerikanska kommittén till Leo Trotskijs försvar


2:a världskriget

* Radiotal till nationen 3 juli 1941 - J. V. Stalin
* Segern skall bli vår - M. I. Kalinin
* Radiotal till nationen 9 maj 1945 - J. V. Stalin
* Order från överbefälhavaren 9 maj 1945 - J. V. Stalin
* Order från högste befälhavaren 22 juni 1945 - J. V. Stalin
* Order från högste befälhavaren 3 september 1945 - J. V. Stalin
* Ukas från högsta sovjets presidium - M. I. Kalinin


Efterkrigstiden

Kapitalismens utveckling i Kina efter 1949 - Charles Reeve

Arbetarråden i Polen och Ungern

Ungern -56 - Andy Anderson

 

"Lika litet som man bedömer en individ efter det, som han tänker om sig själv, lika litet kan man bedöma en omvälvningsepok efter dess medvetande." - Karl Marx