Wilhelm Pieck

Villkor för inträdet i regeringen

1918


Original: "Bedingungen zum Eintritt in die Regierung", skrivet av ledningen för kommunistpartiet 9. november 1918 rörande huruvida Karl Liebknecht skulle inträda i den tillträdande revolutionära regeringen, något som inte skedde.
Källa: Karl Liebknecht, Gesammelte Reden und Schriften, Band IX: Mai 1916 bis 15. Januar 1919. - Berlin: Dietz, 1971. - s. 593 samt Wilhelm Pieck, Gesammelte Reden und Schriften, Bd. 1. – Berlin: Dietz, 1959. – s. 429f.
Översättning: Michael Wirth


1. Tyskland skall vara en socialistisk republik.

2. I denna republik skall den samlade exekutiva, legislativa, jurisdiktionella makten uteslutande finnas i händerna på de valda förtroendemännen från hela befolkningen och soldaterna.

3. Uteslutande av alla borgerliga medlemmar ur regeringen.

4. Deltagande av de oavhängiga gäller endast under tre dagar, som ett provisorium, för att skapa en kompetent regering i syfte att sluta vapenstilleståndet.

5. Förvaltningsministrarna gäller endast som tekniska assistenter till det egentliga och beslutande kabinettet.

6. Likaberättigande för de båda ledarna av kabinettet.