Marxists Internet Archive

Arbetarrörelsens genombrottsår

1881-1920


Under uppbyggnad; kompletteras efterhand - MIA.


De var med och byggde upp rörelsen. Smeder vid Bolinders mekaniska verkstad - Anders Nordholm tredje från vänster i första raden.

1881-1920: Arbetarrörelsen i årtal

1882: Första svenska socialistiska programmet

1883: Fackföreningarnas Centralkommittés program

1885: Ur Program för det Svenska Socialdemokratiska Arbetarepartiet

1886: Nytt program för Fackföreningarnas Centralkommitté

1890: Vår första förstamajdemonstration

1891: Norrköpingskongressen - agnarna skils från vetet

1894: Det måste göras något mer - partikongress

1897: Befrielse från kapitalets herravälde - kongress

1897: Det första socialdemokratiska partiprogrammet

1898: Landsorganisationen (LO) bildas

1900: Femte partikongressen: Arbetarrörelsens enhet