Marxists Internet Archive

Pariskommunen

1871


Kronologi

19 juli 1870   Frankrike förklarar Preussen krig.
4 september   Kejsardömet faller, republiken utropad.
18 september   Paris belägring börjar.
22 januari 1871   Ett misslyckat revoltförsök i huvudstaden.
28 januari   Vapenstillestånd, belägringen hävs.
1 mars   Preussarna ockuperar tillfälligt det centrala Paris.
15 mars   Nationalgardets centralkommitté konstituerar sig.
18 mars   Händelserna på Montmartre. Thiers regering flyr till Versailles. Nationalgardet besätter förvaltningsbyggnaderna. Centralkommittén högsta myndighet i staden.
26 mars   Val till Kommunen.
28 mars   Kommunens högtidliga proklamerande. En stor folkfest.
2 april   Kyrkan skiljs från staten. Motståndarna attackerar, inbördeskriget inleds.
3-4 april   Nationalgardet tågar ut mot Versailles men slås tillbaka. Svåra förluster.
16 april   Det allmänna övertar stängda verkstäder och fabriker.
28 april   Dekret som förbjuder nattarbetet i bagerierna.
9 maj   Versaillesstyrkor erövrar Issy-fortet.
10 maj   Det militära kommandot i Paris övergår till civilisten Delescluze.
16 maj   Vendômekolonnen störtas.
21 maj   Armén tränger in i huvudstaden. Hårda gatustrider och massavrättningar.
28 maj   Ordning härskar i Paris.

 


Ur Internationella Arbetarassociationens handlingar

Protokoll - 1871

 


Brevväxling om Pariskommunen

Från Marx till Ludwig Kugelmann, London den 13 december 1870
Från Marx till Ludwig Kugelmann, London den 14 februari 1871
Från Marx till Wilhelm Liebknecht, den 6 april 1871
Från Marx till Wilhelm Liebknecht, omkring den 10 april 1871
Från Marx till Ludwig Kugelmann, London den 12 april 1871
Från Marx till Ludwig Kugelmann, den 17 april 1871
Från Marx till Leo Frankel (utkast), omkr. den 26 april 1871
Från Marx till Leo Frankel och Louis-Eugène Varlin (utkast), den 13 maj 1871
Från Marx till Edward Spencer Beesly, den 12 juni 1871
Från Marx till Ludwig Kugelmann, London den 18 juni 1871
Från Engels till Wilhelm Liebknecht i Leipzig, London den 22 juni 1871
Från Marx till Eugen Oswald, den 24 juli 1871
Från Marx till Friedrich Bolte, den 25 augusti 1871
Från Engels till Elisabeth Engels, London den 21 oktober 1871