Marxists Internet Archive

Internationella Arbetarassociationen

1864-1876


Digitaliserat av Jonas Holmgren för Marxists Internet Archive.


Den första Internationalen bildades i London 1864 och upplöstes 1876. Marx International var under tiden närmast före och efter Pariskommunen det stora spöket för den europeiska borgerligheten en internationell konspiration med två och en halv miljon agenter. Helt överdrivna var inte borgarnas farhågor. "Les choses marchent" (Det rör sig), skriver Marx till Engels på hösten 1867, och vid decenniumskiftet tycks organisationen ha haft åttahundratusen medlemmar.

Internationella arbetarassociationens protokoll från perioden 19 juli 1870-24 oktober 1871 kan studeras på originalens engelska i en utmärkt rysk utgåva, "Documents of the First International" (Moskva 1964), volym IV, som också innehåller Internationalens två manifest om fransk-tyska kriget, Marx "The Civil War in France" och en fyllig kommentar som jag haft stor nytta av vid redigeringen av detta urval texter om Pariskommunen.

De översatta protokollsutdragen behandlar Pariskommunen, dess förspel och efterspel. Tre protokoll är fullständiga. De berättar om Internationalens vidsträckta verksamhetsfält, om de andra problem som skulle studeras och diskuteras dessa vårdagar för hundra år sedan, den irländska frågan, gruvarbetarnas förhållanden i Pennsylvania o.s.v. Efter Kommunens fall övergår man till nya ämnen; det är en ivrig telegrafi av angelägenheter.

Man lever i små omständigheter, och emissarien till Paris, Serraillier, får en reseersättning och ett representationsanslag om sammanlagt fem pund. Kommunikationerna med kontinenten är dåliga. Mycket energi går åt till defensiva åtgärder, framför allt till att bemöta illasinnade rykten om Pariskommunen, om Internationalen och om dess ledare. Protokollen kan förefalla en aning kamrerarpedantiska. De vittnar om stämningarna (oroliga, avvaktande, förhoppningsfulla) i en anspråkslös herrklubb i London som var början till någonting oerhört: världsrevolutionen.


1871

Styrelsesammanträde den 14 februari
Styrelsesammanträde den 28 februari
Styrelsesammanträde den 14 mars
Korrespondens
Styrelsesammanträde den 28 mars
Styrelsesammanträde den 11 april
Styrelsesammanträde den 18 april
Styrelsesammanträde den 25 april
Styrelsesammanträde den 2 maj
Styrelsesammanträde den 9 maj
Protokoll vid sammanträde med rådet den 23 maj
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj
Protokoll vid styrelsesammanträde tisdagen den 13 juni