Marxists Internet Archive

Ur Internationella arbetarassociationens handlingar

1871


Styrelsesammanträde den 18 april

[......]

Engels berättade vidare att man i Tyskland höll allmänna möten, där man gav uttryck för sin sympati för Kommunen.

Medborgare Marx meddelade att den preussiska polisen väntade att han skulle komma till Tyskland och hade vidtagit förberedelser för att arrestera honom.

I Paris hade Serraillier och andra medlemmar av Internationalen valts in på vakanta platser i Kommunen.

Medborgare Jung meddelade att damen som tagit hand om hans brev till Serraillier och Rochat hade skrivit från Lille att ingen av dem kommit hem från stadshuset[1] på tre dygn och att hon inte träffat någon av dem. Men hon skulle snart fara tillbaka till Paris och skulle då ha mera tid på sig samt därvid besöka dem på Hôtel de Ville.

[......]

Medborgare Milner frågade om inte rådet funne det nödvändigt att göra ett uttalande om läget i Paris.

Medborgare Jung fann detta nödvändigt, men eftersom vi inte har några direkta förbindelser med Paris, har vi ju bara de lögnaktiga tidningsmeddelandena att gå efter.

Medborgare Marx sade att under rådande omständigheter var en adress till hela Internationalen om de allmänna tendenserna i kampen det enda man kunde göra.

Medborgare Weston ansåg det önskvärt att rådet visade något livstecken. Man borde åtminstone kunna sammanställa en allmänt hållen resolution.

Medborgare Marx ansåg att detta borde kunna göras, varefter man sedan kunde sända ut en skrivelse.

Medborgare Milner ansåg att rådet borde ge uttryck för sin åsikt om striden. Om ingenting gjordes skulle rådet förlora sitt inflytande.

Medborgare Harris sade att londontidningarna kunde få sina tidningar från Paris, men att detta var omöjligt för oss. Ledarartiklarna var ännu värre än korrespondenserna.

Medborgare Milner föreslog en resolution, med instämmande av medborgare Sadler, men eftersom klockan var halv tolv bordlades frågan, sedan man kommit överens om att den skulle ges företräde framför alla andra angelägenheter vid nästa sammanträde.

Rådet ajournerade sig tjugofem minuter i tolv.

 


Noter:

[1] Kommunen och de flesta av dess organ hade sitt säte i Hôtel de Ville.