Marxists Internet Archive

Ur Internationella arbetarassociationens handlingar

1871


Styrelsesammanträde den 2 maj

[......]

Medborgare Engels meddelade att Marx tillråtts lämna staden på grund av hälsoskäl. Adressen var fortfarande inte helt klar. Han föreslog att om den var klar före nästa sammanträde, skulle underkommittén, liksom vid tidigare tillfällen, bemyndigas att genast gå i författning om att låta trycka den.

Medborgare Jung konstaterade att dröjsmålet med adressen rättfärdigades av att fru Serraillier föregående dag fått brev från Paris, som eventuellt kunde innehålla viktiga fakta. Serraillier hade postat sju brev i S:t Denis, men inget av dessa hade delats ut här. Den ryska damen[1] hade skrivit att hon höll på att genomföra en aktiv propagandakampanj bland det täcka könet, att hon höll välbesökta möten varje kväll och att man ämnade skapa en kår av amasoner. Cirka femtusen frivilliga hade redan anmält sig. Tyvärr var hennes hälsotillstånd så dåligt, att hon inte trodde att hon skulle överleva kampen.

Därefter lades medborgare Engels förslag fram för omröstning och antogs enhälligt.

 


Noter:

[1] Elisabeth Dmitrieva, rysk godsägardotter och revolutionär. Medlem av Internationalens ryska sektion i Genève. Besök i London 1870. Utsänd av Marx till Paris för att rapportera om Kommunen. I ledningen, tillsammans med Louise Michel, för ett kvinnoförbund, anslutet till Internationalen. Död omkring 1910 i Sibirien.