Marxists Internet Archive

Ur Internationella arbetarassociationens handlingar

1871


Styrelsesammanträde den 9 maj

Medborgare Engels meddelade att adressen ännu inte var klar. Medborgare Marx hade varit allvarligt sjuk och arbetet med ifrågavarande skrift hade ytterligare förvärrat hans tillstånd. Men den skulle vara klar på lördag, varför underkommittén kunde sammanträda hemma hos Marx när som helst efter klockan fem på eftermiddagen.

En delegat från Kommunen hade varit här, och rapporterna var positiva. Man måste vara mycket noga med att inte låta folk passera utan pass. Man hade upptäckt att spioner från Versailles vankat omkring som de behagade. Huvudangreppet hade misslyckats. Versaillesarmén hade försökt tränga mellan nationalgardisterna och fästningsvallarna, men nu kunde den bara gå till anfall på ett enda ställe, nämligen där den misslyckats tidigare. Försvaret blev allt starkare. Kommunen hade förlorat någon terräng, men hade återtagit Clamart. Och även om armén hade framgång i kampen om fästningsvallarna så fanns barrikaderna innanför, och man hade aldrig tidigare upplevt en sådan strid som den som nu väntade. För första gången skulle barrikader nu försvaras med kanoner och med ordentligt organiserade styrkor. Vid det här laget var de båda motståndararméerna nästan jämstarka. Versailles kunde inte få några soldater från landsorten; i stället måste trupper skickas ut för att hålla städerna under kontroll.