Moskvarättegångarna

Dokument och artiklar som rör Moskvarättegångarna

 Rättegångsprotokoll:

1936: Moskvaprocessen 1936: Sanningen om processen mot De sammansvurna terroristerna i Moskva (i PDF-format)

1937: Moskvaprocessen 1937 Processen mot det sovjetfientliga, trotskistiska centrum (i PDF-format)

1938: Moskvaprocessen 1938 På vakt mot fascismen (i PDF-format)

Tidsdokument om Moskvarättegångarna:

1936: Leo Sedov: Rödbok om Moskvarättegången

1936: Max Shachtman: Bakom Moskvarättegången. Om 1:a rättegången

1937: Icke skyldig! Deweykommissionens slutrapport (i PDF-format)

1937: Trotskij: Stalins brott. Om de två första Mokvarättegångarna (i PDF-format)

1938: Max Shachtman: Stalin riktar slag mot själva revolutionen. Vittnesmål vid rättegången smulas sönder. Om 3:e rättegången

1938: Trotskij: Om Tredje Moskvarättegången 1938 (i PDF-format)

Andra texter:

1972: Kenth-Åke Andersson: Moskvarättegångarna

1950: Joseph Hansen: Stalins system för falska anklagelser (Förord till 1950 års utgåva av Fallet Leo Trotskij)