Deweykommissionen

Dokument och artiklar som rör Deweykommissionens arbete med moträttegången som hölls i Mexico med anledning av de två första Moskvarättegångarna, där Trotskij i sin frånvaro var huvudanklagad.

Digitaliserat av Martin Fahlgren.1937: Fallet Leo Trotskij (PDF-format) eller Fallet Leo Trotskij (HTML-version)

1937: Bertram D Wolfe om Moskvarättegångarna. Recension av Fallet Leo Trotskij m m

1937: Icke skyldig! Kommissionens slutrapport (i PDF-format)

1979: Gérard Roche, En mästerlig avhandling: Counter-Trial av Thomas R Poole

1989: Alan Wald, Minnen av John Dewey-kommissionen: Fyrtio år efteråt

1989: Albert Glotzer, Rättegångarna 1936 och 1937