Marxists Internet Archive

Internationella Arbetarassociationen

1864-1876


 

1864: Inauguraladress
1869: Internationalens politik
1871: Allmänna stadgar (från de provisoriska stadgarna 1864)
1871: Protokoll