J.V. Stalin

Radiotal till nationen

9 maj 1945


Original: "ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО 9 мая 1945 года".
Översättning: Michael Wirth


Kamrater! Landsmän!

Den stora dagen för segern över Tyskland har kommit. Det fascistiska Tyskland, som har bragts på knä av Röda armén och våra allierades trupper, har erkänt sig besegrat och tillkännagivit sin kapitulation utan villkor.

Den 7 maj undertecknades ett preliminärt kapitulationsprotokoll i staden Reims. Den 8 maj undertecknade representanter för det tyska överkommandot i närvaro av representanter för de allierade truppernas Överkommando och sovjettruppernas Överkommando i Berlin den slutgiltiga kapitulationsakten, som trädde i kraft kl. 24 den 8 maj.

Då vi känner till vargsederna hos de tyska makthavarna, vilka betraktar fördrag och överenskommelser som tomma papperslappar, har vi ingen anledning att tro dem på deras ord. Emellertid har tyska trupper en masse från och med i morse i överensstämmelse med kapitulationsakten börjat nedlägga sina vapen och ge sig fångna till våra trupper. Detta är inte längre någon tom papperslapp. Det är Tysklands väpnade styrkors verkliga kapitulation. En grupp tyska trupper i Tjeckoslovakien undandrar sig visserligen fortfarande kapitulationen. Men jag hoppas, att Röda armén skall lyckas bringa dem till förnuft.

Nu kan vi med full rätt förklara, att den historiska dagen för Tysklands slutgiltiga krossande, dagen för vårt folks stora seger över den tyska imperialismen har kommit.

De stora offer, som vi har givit för vårt hemlands frihet och oberoende, de otaliga umbäranden och lidanden, som vårt folk har utstått under kriget, det intensiva arbete, som i upplandet och vid fronten nedlagts på fosterlandets altare, har inte varit förgäves, utan har krönts med en fullständig seger över fienden. De slaviska folkens sekelgamla kamp för sin existens och sitt oberoende har slutat med seger över de tyska inkräktarna och det tyska tyranniet.

Hädanefter kommer en stor fana, som symboliserar folkens frihet och fred mellan folken, att vaja över Europa.

För tre år sedan förklarade Hitler offentligt, att det i hans uppgifter ingick att sönderstycka Sovjetunionen och från densamma lösrycka Kaukasien, Ukraina, Vitryssland, Baltikum och andra områden. Han yttrade direkt: "Vi skall förinta Ryssland så att det aldrig kan resa sig igen". Det var för tre år sedan. Men Hitlers vanvettiga idéer var dömda att aldrig infrias - de grusades av krigsutvecklingen. I själva verket inträffade raka motsatsen till vad hitleristerna yrade om. Tyskland är slaget i grund. De tyska trupperna kapitulerar. Sovjetunionen firar segern, fastän den inte har för avsikt att vare sig sönderstycka eller förinta Tyskland.

Kamrater! Det stora fosterländska kriget har slutat med vår fullständiga seger. Krigsperioden i Europa är till ända. En period av fredlig utveckling har inletts.

Jag lyckönskar er till segern, mina kära landsmän och landsmaninnor!

Ära åt vår heroiska Röda armé, som värnat vårt hemlands oberoende och hemfört segern över fienden!

Ära åt vårt stora folk - segrarfolket!

Evig ära åt de hjältar, som fallit i striderna mot fienden och givit sina liv för vårt folks frihet och lycka!

Pravda, den 10 maj 1945