J.V. Stalin

Order från överbefälhavaren till trupperna i Röda armén och krigsflottan

9 maj 1945


Original: "Приказ верховного главнокомандующего по войскам красной армии и военно-морскому флоту".
Översättning: Michael Wirth


Den 8 maj undertecknades dokumenten för de tyska stridskrafternas villkorslösa kapitulation i Berlin av företrädare för det tyska överkommandot.

Det stora fosterländska kriget, som sovjetfolket fört mot de fascistiska tyska ockupanterna, har segerrikt förts till ända och Tyskland har fullständigt besegrats.

Kamrater rödarmister och matroser i den Röda flottan, sergeanter och överstyrmän, officerare i armén och flottan, generaler, amiraler och marskalker, jag lyckönskar er till den segerrika avslutningen av det stora fosterländska kriget.

För att hylla den totala segern över Tyskland saluterar idag, den 9 maj, segerdagen, klockan 22, huvudstaden i vårt hemland, Moskva, i fosterlandets namn de hjältemodiga trupperna i Röda armén, skeppen och formationerna i krigsflottan, vilka har tillkämpat sig denna glänsande seger, med trettio artillerisalvor från tusen kanoner.

Evig ära åt de hjältar, som har fallit i striderna för frihet och oberoende för vårt hemland!

Leve den segerrika Röda armén och den segerrika krigsflottan!

Överbefälhavaren
Marskalken av Sovjetunionen
J. Stalin

9 maj 1945 nr. 369
ur Pravda från 10 maj 1945