J.V. Stalin

Order från högste befälhavaren

22 juni 1945


Original: "ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ ПАРАДА ПОБЕДЫ 25 июня 1945 года"; publ. i tysk översättning på www.stalinwerke.de/band15/b15-010.html.
Översättning: Michael Wirth


För at hedra segern över Tyskland i det Stora fosterländska kriget, beslutar jag, att en parad skall äga rum den 24 juni 1945 på Röda torget som en segerparad med trupper ur Fältarmén, Krigsmarinen och Moskvas garnison.

Till paraden skall man låta marschera upp: sammansatt frontregementen, ett sammansatt regemente från Folkkommissariatet för landets försvar, ett sammansatt regemente från Krigsmarinen såväl som krigsakademierna, militärskolor och trupper ur Moskvas garnison.

Segerparaden kommer att övervaras av min ställföreträdande marskalk av Sovjetunionen Zjukov.

Segerparaden kommer att ledas av marskalken av Sovjetunionen Rokossovskij.

Det samlade ansvaret för organiseringen av paraden överlämnar jag till befälhavaren över trupperna i Moskvas militärområde och chefen för Moskvas garnison, generalöverste Artemjev.

Högste befälhavaren
Marskalken av Sovjetunionen
J. Stalin

22 juni 1945, nr. 370